Propozycje kolejnych zmian w VAT już w Sejmie

Do Sejmu wpłynął projekt dotyczący uproszczenia rozliczania VAT w zakresie m.in. fakturowania, eksportu, a także rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT oraz tzw. Tax Free.

Do 31 października 2020 r. korzystający ze zwolnienia z opłacania składek ZUS muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Przypomniał ZUS i zaznaczył, że dokumenty te należy przekazać do ZUS najpóźniej 31 października 2020 r.

Czy w 2021 r. nastąpi zwolnienie od opłaty targowej?

Do Sejmu trafił projekt z 26.10.2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704). W projekcie tym znalazły się różne regulacje prawne wspierające przedsiębiorców. Znalazła się również regulacja wprowadzająca zwolnienie od opłaty targowej.

Podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

Z opinii rzecznika generalnego TSUE w sprawie C-562/19 Komisja Europejska przeciwko Polsce wynika, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE. Jeśli to stanowisko zostanie potwierdzone przez TSUE, to tzw. podatek od supermarketów wejdzie w życie 1.1.2021 r.

Informację o papierosach i tytoniu do palenia należy przekazać do 9 listopada 2020 r.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że do 9.11.2020 r. należy przekazać informację o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy za 10 miesięcy 2020 roku.

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Trwają prace nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zmiany dotyczą m.in. składania w formie elektronicznej wstępnego zapotrzebowania na banderole.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi na posiedzeniach niejawnych

W związku ze wzrostem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Prezes NSA wydał zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw i rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych. W związku z tym pojawiają się pytania o możliwość wnioskowania przesunięcia rozprawy.

Do skarbówki umówisz się przez internet

Ruszyła nowa usługa dla podatników – od 26 października na wizytę w urzędzie skarbowym można się umówić przez internet. Od 16 listopada ten model obsługi będzie dostępny w całej Polsce.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego, podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie otrzymanych w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Został w tym zakresie przygotowany projekt rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku dochodowego.

Nowe obwieszczenie w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych

W dniu 26.10.2020 r. ukazało się w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski obwieszczenie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z 8.10.2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002)

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych