Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu SLIM VAT

Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań SLIM VAT, które będą trwać w terminie od 19.1.do 1.2. 2021 r. W tym terminie można zgłaszać uwagi i opinie. Konsultacje są otwarte dla wszystkich.

Zeznania podatkowe PIT za 2020 rok można składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia

Zeznania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podatkowy 2020 można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r. Od 15 lutego będzie też można skorzystać z usługi Twój e-PIT do zeznań podatkowych: PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Jednak zastosowanie tej usługi nadal nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Opłata od posiadania psa w 2021 r.

W 2021 r. wzrosła maksymalna stawka opłaty od posiadania psa.

Określenie szczegółów współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Przygotowano projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych. Uszczegóławia ono zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, wprowadzone nowelizacją ustawy o postępowanie egzekucyjnym, które zaczną obowiązywać od 20.2.2021 r.

Do kiedy należy złożyć wniosek o zmianę formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający w Polsce działalność gospodarczą wybiera formę opodatkowania, która może raz do roku zmienić. Aby jednak to zrobić trzeba pamiętać o obowiązujących terminach. Kiedy i w jaki sposób można dokonać zmiany formy opodatkowania w 2021 roku?

Wyłączenie konieczności zatwierdzanie sprawozdań finansowych

W przepisach o rachunkowości wprowadzony zostanie zapis wyłączający konieczność zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeprowadzania badania sprawozdania finansowego jednostek, w stosunku do których ogłoszona została upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, w którym ustanowiono zarządcę.

Podatnicy z Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. mają odrębny numer identyfikacyjny VAT UE

Dokonano zmian w rozporządzeniu w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, które wynikają z Brexitu. Podatnicy z Irlandii Północnej od 1.1.2021 r. mają być identyfikowani za pomocą odrębnego unijnego numeru identyfikacyjnego VAT UE (numer poprzedzony kodem „XI).

Prosta spółka akcyjna

Począwszy od marca 2021 r. w polskim systemie prawnym będzie możliwość założenia nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej.

Zmiany w podatku od nieruchomości i opłacie targowej w 2021 r.

Od 1.1.2021 r. obowiązują korzystne zmiany w zakresie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej mające ograniczyć dla podatników skutki pandemii. Gminy mogą nadal stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużać terminy płatności rat tego podatku. Gminy nie pobierają też opłaty targowej i otrzymają rekompensatę z tytułu braku wpływów z opłaty targowej.

Nowe formularze interaktywne PIT-4R i PIT-8AR

Ministerstwo Finansów poinformowało o publikacji nowych formularzy interaktywnych PIT-4R i PIT-8AR.

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności