Objaśnienia te obejmują takie kwestie jak:

 • dokonywanie korekty cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,
 • zakres pojęcia korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT)
 • warunki korekty cen transferowych oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
 • zasady dokonywania korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
 • zagadnienia intertemporalne.

W celu wyjaśnienia praktycznych aspektów, związanych ze stosowaniem metody porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników, Ministerstwo Finansów podjęło prace, których efektem są niniejsze objaśnienia podatkowe wyjaśniające metodykę stosowania jednej z metod weryfikacji cen transferowych. Objaśnienia były tworzone z uwzględnieniem rekomendacji Forum Cen Transferowych z dnia 11 czerwca 2019r. dotyczących opisu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN)

– dodaje wiceminister.

W zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, objaśnienia obejmują takie kwestie jak:

 • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
 • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Link do objaśnień:

Objaśnienia podatkowe dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (podatki.gov.pl)

Źródło: Ministerstwo Finansów