Nowa deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika

Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika. To rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z 24.2.2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz. U. z 2018 r., poz. 630). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia, wynikła z konieczności dostosowania jego treści do zmian wprowadzonych do ustawy z 6.12. 2008 r. o podatku akcyzowym ustawą z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tych zmian zaistniała konieczność wydania nowej deklaracji AKC-P, która stanowi załącznik do rozporządzenia. Z 1 lipca 2021 r. wejdą w życie regulacje, które przewidują m.in. obowiązek składania deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Stąd w deklaracji w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika - wprowadzono obowiązek jej składania wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez portal PUESC, co wskazano w nagłówku wzoru deklaracji, w następującym brzmieniu: „Składanie w postaci elektronicznej: www. puesc.gov.pl”.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności