Struktura Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Zamówienia publiczne

Moduł dla firm uczestniczących w procedurach przetargowych. Omawia procedury i tryby przetargowe, umowy o udzielanie zamówień publicznych, środki ochrony prawnej. Zawiera m.in.:

 • wzory umów o zamówienia publiczne,
 • przykładowe SWZ,
 • wzory dokumentów składanych przez wykonawców w postępowaniu,
 • wybrane orzeczenia KIO, opinie prezesa UZP i wyroki sądów,
 • wyszukiwarkę kodów CPV.

Praktyczne wyjaśnienia


Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki. Eksperci wyjaśniają jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:

 • ogłoszenie o zamówieniu,
 • dokumenty wymagane od wykonawców,
 • wykluczenie wykonawcy,
 • unieważnienie postępowania,
 • otwarcie ofert,
 • kryteria oceny ofert,
 • wadium,
 • odwołanie,
 • wybór najkorzystniejszej oferty.

Wzory dokumentów


Baza formularzy, umów, kwestionariuszy, wniosków, regulaminów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów. Wzory to m.in.:

 • umowy o zamówienia publiczne,
 • przykładowe SWZ,
 • wezwanie do wyjaśnienia przyczyn niezłożenia dokumentów,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie,
 • wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowe.

Dodatkowo:

 • wyszukiwarka kodów CPV,
 • wybrane orzeczenia KIO, opinie prezesa UZP i wyroki sądów.

Poradniki


Poradniki omawiają aspekty prawa zamówień publicznych i dziedzin z nim związanych. Książki umożliwiające realizację codziennych zadań związanych z udziałem w przetargach to np.:

 • Wzory regulaminów i pism zgodnych z nowym PZP z praktycznym komentarzem dla zamawiających (A. Hryc-Ląd, A.Smerd)
 • Tryb podstawowy w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych. Analiza praktyczna (A. Szyszkowski)
 • Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian (M. Stepaniuk)
 • Kontrola w zamówieniach publicznych (M. Małecka-Łyszczek, M. Chlipała, M.Moras)
 • Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki)

Komentarze


Komentarze do kluczowych aktów prawnych wykorzystywanych w przetargach. Komentarze dla zamawiającego i oferenta niezbędne w codziennej pracy to np.:

 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz (P. Granecki, I. Granecka)
 • Prawo zamówień Publicznych. Komentarz (M. Jaworska, D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak)
 • Prawo zamówień publicznych. Komentarz (J. Pieróg)
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (I. Skubiszak-Kalinowska)
 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski)

Wypróbuj Legalis Księgowość Kadry Biznes. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do biur rachunkowych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.