Struktura Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Baza prawa

Aktualizowana codziennie, kompleksowa baza prawa polskiego i europejskiego. Zawiera systemowo powiązane akty prawne, orzecznictwo i wzory pism ze wszystkich dziedzin prawa. Kompletna Baza prawa jest stałym elementem dowolnej konfiguracji modułowej.

System Legalis zawiera komplet aktów źródłowych od 1918 r. oraz gwarantuje dotarcie do ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Baza prawa miejscowego to wszystkie najaktualniejsze przepisy, od 2009 r.

Teksty aktów


 • na bieżąco ujednolicane przez Wydawnictwo, z zachowaniem wszystkich wersji czasowych oraz tekstów pierwotnych i aktów zmieniających,
 • przypisy informujące o zmianach, hasła od redakcji,
 • proste porównywanie wersji poszczególnych artykułów, wyróżnienia artykułów zmienionych i łatwy dostęp do wersji tekstów na dany dzień,
 • bezpośrednio z artykułów aktów prawnych odesłania do aktów wykonawczych, orzecznictwa, wyjaśnień i komentarzy,
 • teksty aktów publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, Dziennikach Urzędowych poszczególnych ministerstw oraz Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych.

 Metryki


 • kompleksowa informacja o akcie prawnym, jego tytule, rodzaju, datach: wydania, publikacji, wejścia w życie, obowiązywaniu lub uchyleniu, wersjach czasowych i zmianach,
 • pozwalają śledzić relacje i powiązania z innymi aktami,
 • odesłania do orzecznictwa, wyjaśnień, komentarzy i aktów wykonawczych.

Oryginały


 • pozwalają na zapoznanie się z wersją oryginalną aktu prezentowaną jako fotografia odpowiedniego Dziennika.

Kalendarium


 • dzięki któremu można z łatwością śledzić zmiany w prawie, sprawdzić, jakie akty prawne wchodzą dzisiaj w życie i jakie się uchyla.

Orzecznictwo


 • orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Antymonopolowego, Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych,
 • orzeczenia publikowane oraz niepublikowane,
 • urzędowe wyjaśnienia Urzędów i Izb Skarbowych oraz interpretacje Ministra Finansów.

Wypróbuj Legalis Księgowość Kadry Biznes. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do biur rachunkowych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.