Struktura Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Kadry i płace

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych i rozliczania wynagrodzeń. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw osoby odpowiedzialne za zatrudnienie w firmie znajdą wskazówki, jak rozwiązać problemy kadrowe.

Moduł zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia


Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki kadr. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • nawiązania, modyfikacji i rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 • planowania i rozliczania czasu pracy,
 • sporządzania listy płac,
 • opracowywania regulaminów i innych dokumentów wewnątrzzakładowych,
 • obowiązków pracowniczych i zakresu odpowiedzialności.

Moduł zawiera także narzędzia ułatwiające bieżącą pracę w dziale kadr: prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie czasu pracy, absencji pracowniczych, rozliczanie wynagrodzeń, kierowanie na badania BHP, śledzenie zmian w prawie pracy.

Wzory dokumentów


Baza formularzy, umów, kwestionariuszy, wniosków pracowniczych, regulaminów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów pracowniczych. Wzory dla kadrowych to m.in.:

 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawne,
 • dokumentacja planowania i rozliczania czasu pracy,
 • dokumentacja ZFŚS,
 • listy płac i dodatków do wynagrodzeń,
 • dokumentacja badań BHP,
 • formularze rozliczania podróży służbowych,
 • świadectwo pracy i inne dokumenty związane z zakończeniem stosunku pracy.

Przepisy, orzeczenia, stanowiska


Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń, stanowisk MF, izb skarbowych,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń z prawa pracy,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

Kalkulatory i wskaźniki


Kilkadziesiąt kalkulatorów i wskaźników, na bieżąco aktualizowanych. Kalkulatory w wersji online pozwalają na szybkie obliczenie danych, m.in.:

 • należnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pracę w nocy, za przepracowaną część miesiąca, urlop wypoczynkowy,
 • sporządzenie listy płac, wyliczenie wysokości dodatków do wynagrodzenia,
 • rozliczenie samochodów służbowych, diet.

Poradniki dla kadrowych


W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia kadrowe i płacowe. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w dziale kadrowym to np.:

 • Fundusz świadczeń socjalnych (M. Nałęcz)
 • Pracownicze plany kapitałowe – wdrożenie w praktyce (M. Wojewódka)
 • Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania (M. Pigulski)
 • Rozliczanie czasu pracy w praktyce (Ł. Prasołek)
 • Świadectwo pracy (M. Nałęcz)
 • Podróże służbowe pracowników (M. Rotkiewicz)
 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (D. Dorre-Kolasa)

Komentarze dla kadrowych


Komentarze do Kodeksu pracy i innych kluczowych ustaw oraz rozporządzeń związanych z zatrudnieniem. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów. Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy specjalisty kadrowego to np.:

 • Kodeks pracy. Komentarz (red. W. Muszalski)
 • Kodeks pracy. Regulcje COVID-19 w prawie pracy (red. A. Sobczyk)
 • Ustawa o o cudzoziemcach. Komentarz (red. J. Chlebny)
 • Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz (M. Gazda, R. Adamus)
 • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz (P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska)
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz (A. Radzisław)

Poradnia ekspercka


W ramach modułu kadrowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu kadr i płac.

 

 

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do biur rachunkowych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.