Struktura Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

COVID-19

Dedykowany każdemu, kto w swojej codziennej pracy musi uwzględniać przepisy wynikające ze zwalczania pandemii, a także z zakresu tarcz antykryzysowych.

 • Praktyczne wyjaśnienia z wszystkich obszarów, których dotyczą przepisy o zwalczaniu pandemii m.in.: prawo pracy, księgowość, finanse, BHP, obrót gospodarczy.
 • Aktualności w obszarze szybko zmieniających się przepisów, w tym omówienie zmian i komunikaty ministerstw.
 • Poradniki i Komentarze C.H.Beck, które kompleksowo przybliżają zmiany przepisów wynikające z regulacji okołocovidowych i ich wpływ na działalność firmy.
 • Pełne artykuły dotyczące regulacji COVID-19 z dziennika Rzeczpospolita – z dodatku „Prawo co dnia”.
 • Tematyczne opracowania i artykuły z czasopism.
 • Niezbędne formularze, pisma, wzory zarządzeń, decyzji, uchwał.

Obszary tematyczne modułu COVID-19


Prawo podatkowe i księgowość

 • Praktyczne wyjaśnienia i interpretacje przepisów prawa podatkowego niezbędna do wykorzystania  przy prowadzeniu każdej działalności w czasach kryzysu
 • Poradniki i komentarze szczegółowo omawiające zmiany przepisów podatkowych i rozwiązania poszczególnych tarcz antykryzysowych

Prawo pracy

 • omówienie aktualnych przepisów uwzględniające rozwiązania szczegółowe takie jak m.in.: praca zdalna, zawieszenie obowiązku badań okresowych pracowników, przestój ekonomiczny, obniżony wymiaru czasu pracy, porozumienia o stosowaniu innego rozkładu czasu pracy i mniej korzystnych warunków zatrudnienia
 • praktyczne poradniki dla specjalisty ds. kadr i pracodawcy omawiające przepisy okołocovidowe
 • wzory dokumentów kadrowych z zakresu telepracy, porozumień zmieniających czy zmienionych regulaminów pracy

Prawo cywilne. Umowy. Wykonywanie i niewykonywanie zobowiązań. Odszkodowania

 • wykonywania i niewykonywania umów w obrocie gospodarczym i pomiędzy konsumentami
 • wpływ siły wyższej-epidemii na wykonanie umów
 • odszkodowanie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • skutki niemożliwości wykonania umowy

Ochrona danych osobowych

 • przykłady zachowania standardów ochrony danych osobowych w czasie pracy zdalnej, zakres stosowania ochrony danych osobowych pracowników i klientów, podstawy prawne przekazywania danych osobowych do sanepidu.
 • wzory dokumentów w zakresie analizy ryzyka dla operacji przetwarzania danych realizowanych zdalnie

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne

 • praktyczna wiedza jak reagować na sytuacje kryzysowe zwiększając szansę na powodzenie postępowania restrukturyzacyjnego
 • fachowa pomoc w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • aspekty podatkowe i księgowe dotyczące procesów przeprowadzanych w przedsiębiorstwie

Poradniki i komentarze C.H.Beck do regulacji COVID-19


Pomoc dla pracodawcy w sprawach pracowniczych w dobie kryzysu. Tarcza antykryzysowa, prawo pracy, RODO, ZUS, PIT

Redakcja: Łukasz Prasołek
Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców w okresie epidemii spowodowanej COVID-19.

Zmiany w podatkach i księgowości z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych

Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
Kompleksowe opracowanie najważniejszych zmian w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej, ZUS i prawie pracy które zaczęły lub zaczną obowiązywać w 2020 r. z uwzględnieniem zmian związanych z tzw. tarczami antykryzysowymi

Dofinansowanie dla firm. Gdzie i jak pozyskać środki, aby zachować  płynność w czasie pandemii

Autor: Tomasz Burchard

W opracowaniu szczegółowo wyjaśniono, kto może skorzystać z pomocy i na jakich warunkach, przybliżając czasem trudne rozwiązania w formie przykładów. Ponadto opisano, na co przedsiębiorcy szczególnie muszą zwrócić uwagę, ubiegając się o pomoc.

Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus

Autor: Marek Rotkiewicz
Najważniejsze zmiany w prawie pracy, uwzględniające regulacje wprowadzone Tarczą 4.0. Przybliżone zostały również formy wsparcia pracodawców, samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rozwiązania podatkowe związane z tarczą antykryzysową

Autor: Tomasz Burchard
Kompleksowe omówienie zmian w ustawach podatkowych, a także zalecenia Ministerstwa Finansów związane z przyznawaniem ulg i zwolnień.

Kodeks pracy. Komentarz + Aneks do specustawy Covid-19

Redakcja: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
Autorzy: dr Dominika Dörre-Kolasa, dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, mec.Joanna Jarguz, mec. Paweł Korus, prof. dr hab. Leszek Mitrus, prof. UG dr hab. Jakub Stelina, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki.

Omówienie nowych regulacji dotyczących prawa pracy wynikających ze specustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz ustawy nowelizującej ww. ustawę tj. projekt RCL ustawy z 21.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższe ustawy wprowadzają szczególne i szczegółowe rozwiązania w odniesieniu do istniejących w prawie pracy dotyczące m.in.:

 • pracy zdalnej,
 • dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • renegocjacji warunków płacy i pracy w sytuacji pandemii,
 • dokonywania pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na teren zakładu pracy oraz przetwarzania danych osobowych pozyskanych na skutek ww. kontroli,
 • przestoju oraz wynagrodzenia za przestój,
 • objęcia pracownika kwarantanną oraz zasad wypłaty świadczeń za okres kwarantanny, ważności badań okresowych,
 • podróży służbowych.

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Autorzy: r.pr. Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil, r.pr. Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr hab. Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki

Mając na uwadze szczególne okoliczności związane z występowaniem epidemii koronawirusa Komentarz został zaktualizowany w systemie Legalis Księgowość Kadry Biznes i uwzględnia wpływ regulacji COVID-19.

Prawo zamówień publicznych, komentarz BeckOK Wydanie 11

Redaktor: r.pr. Marzena Jaworska
Autorzy: r.pr. Marzena Jaworska, r.pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka, r.pr. Agnieszka Matusiak
Przepisy zmienione pośrednio:

 • art. 4 PrZamPubl,
 • art. 8 PrZamPubl,
 • art. 10a PrZamPubl,
 • art. 46 PrZamPubl,
 • art. 86 PrZamPubl,
 • art. 143b PrZamPubl,
 • art. 144 PrZamPubl,
 • art. 167 PrZamPubl,
 • art. 182 PrZamPubl,
 • art. 185 PrZamPubl,
 • art. 187 PrZamPubl,
 • art. 189 PrZamPubl,
 • art. 198b PrZamPubl.

Kodeks cywilny. Tom I-III. Komentarz do art. 1-1088

Redakcja: prof. dr hab. Maciej Gutowski

Przepisy zmienione pośrednio:

 • 3571 KC (rebus sic stantibus)
 • 629–632 KC (umowa o dzieło – rebus sic stantibus)
 • 372 KC (przedawnienie – bieg)
 • 117-125 KC (przedawnienie roszczeń)
 • 659 i nast. KC (najem)
 • 387 KC (niemożliwość świadczenia)
 • 4171-4172 KC (naprawienie szkody – akt prawny/wykonywanie władzy publicznej).

 

 

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do biur rachunkowych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.