Struktura Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

Ochrona środowiska

Moduł ochrona środowiska zawiera kompleksowe zestawienie aktualnych informacji prawnych dotyczących obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska oraz dokumentów i procedur niezbędnych w realizacji codziennych zadań przedsiębiorcy. Tematy podejmowane na łamach serwisu uwzględniają potrzeby firm różnych wielkości oraz branż. Dzięki temu niezależnie od struktury organizacyjnej danej firmy, w module znajdują się kompleksowe opracowania bieżących i istotnych w codziennej pracy zagadnień.

Moduł oferuje następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia


Gotowe odpowiedzi na pytania z ochrony środowiska. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:

 • Decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Gospodarki odpadami w firmie,
 • Korzystania ze środowiska,
 • Ochrony gruntów rolnych,
 • Ochrony krajobrazu,
 • Oczyszczania ziemi i gleby,
 • Odnawialnych źródeł energii.

Wzory dokumentów


Baza umów, upoważnień, wniosków, regulaminów, decyzji, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu ochrony środowiska. Wzory dla specjalistów ds. ochrony środowiska to m.in.:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wniosek o wydanie zgody na wydobywanie odpadów,
 • wniosek o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
 • wniosek o zwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń,
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów,
 • wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za usługi wodne,
 • wniosek o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego,
 • zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku,
 • zgłoszenie szkody w środowisku,
 • wniosek o wpis organizacji do rejestru EMAS,
 • umowa z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • umowa z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Przepisy, orzeczenia, stanowiska


Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych.
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń z ochrony środowiska.
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów.
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

Poradniki


Poradniki szczegółowo omawiają wybrane zagadnienia z ochrony środowiska. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w pracy to np.:

 • Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE (Siwkowska)
 • Projekt planu remediacji (Kiepas-Kokot)
 • Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia (Siwkowska)
 • Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków (Białek, Grabarczyk, Hawro, Michalski)
 • Opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym (Białek, Grabarczyk, Hojnacki).

Komentarze


Komentarze do Prawa ochrony środowiska i innych kluczowych ustaw związanych z ochroną środowiska. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów. Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy to np.:

 • Prawo ochrony środowiska. Komentarz (Górski, Pchałek, Radecki, Jerzmański, Bar, Urban, Jendrośka)
 • Prawo energetyczne. Komentarz (Czarnecka, Ogłódek)
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii Czarnecka, Ogłódek).

Wypróbuj Legalis Księgowość Kadry Biznes. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do biur rachunkowych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.