Struktura Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes

RODO

 

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych w firmie znajdą wskazówki, jak rozwiązać problemy związane z danymi osobowymi. Zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia


Gotowe odpowiedzi na pytania z ochrony danych osobowych. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • udostępniania danych osobowych,
 • powierzania przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązków i uprawnień inspektora danych,
 • wyrażenia i cofnięcia zgody,
 • informacji i dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania i usuwania danych,
 • zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
 • nakładania kar administracyjnych,
 • certyfikacji,
 • monitoringu wizyjnego,
 • naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Wzory dokumentów


Baza umów, upoważnień, wniosków, regulaminów, klauzul, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu ochrony danych. Wzory dla inspektorów i administratorów danych to m.in.:

 • polityka ochrony danych,
 • wyznaczenie specjalisty do spraw ochrony danych osobowych,
 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych,
 • zmiana danych kontaktowych dotychczasowego inspektora ochrony danych,
 • odwołanie dotychczasowego inspektora ochrony danych,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania,
 • klauzule zgody,
 • oświadczenie osoby upoważnionej,
 • raport z naruszenia ochrony danych osobowych.

Przepisy, orzeczenia, stanowiska


Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych

 • Komplet przepisów, oraz orzeczenia Prezesa UODO i stanowiska MC,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń z ochrony danych osobowych,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

Poradniki


Poradniki szczegółowo omawiają wybrane zagadnienia z ochrony danych. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w pracy to np.:

 • Vademecum inspektora ochrony danych (red. M. Kołodziej)
 • Bezpieczeństwo danych osobowych. Podejście oparte na ryzyku (L. Kępa)
 • Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie. Kontrola poprawności wdrożenia RODO. Metodyka, procedury, wzory (A. Sagan)
 • Monitoring zgodny z RODO. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (A, Sieradzka, M. Wieczorek)
 • Ochrona danych osobowych praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców (L. Kępa)
 • Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży (M. Gumularz)
 • Klauzule RODO. Wzory klauzul z praktycznym komentarzem (A. Sagan)

Komentarze


Komentarze do  RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych i innych kluczowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów. Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy to np.:

 • Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz (red. P. Litwiński)
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe (red. P. Litwiński)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz (M. Kawecki, M. Czerniawski)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz (pod. red. A. Grzelak).

Wypróbuj Legalis Księgowość Kadry Biznes. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do biur rachunkowych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.