Ochrona środowiska

Moduł ochrona środowiska zawiera kompleksowe zestawienie aktualnych informacji prawnych dotyczących obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska oraz dokumentów i procedur niezbędnych w realizacji codziennych zadań przedsiębiorcy. Tematy podejmowane na łamach serwisu uwzględniają potrzeby firm różnych wielkości oraz branż. Dzięki temu niezależnie od struktury organizacyjnej danej firmy, w module znajdują się kompleksowe opracowania bieżących i istotnych w codziennej pracy zagadnień.


Moduł
zawiera następujące typy treści:


Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z ochrony środowiska. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną.

Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:
 • Decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Gospodarki odpadami w firmie
 • Korzystania ze środowiska
 • Ochrony gruntów rolnych
 • Ochrony krajobrazu
 • Oczyszczania ziemi i gleby
 • Odnawialnych źródeł energii

Wzory dokumentów

Baza umów, upoważnień, wniosków, regulaminów, decyzji, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu ochrony środowiska.

Wzory dla specjalistów ds. ochrony środowiska to m.in.:
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wniosek o wydanie zgody na wydobywanie odpadów
 • wniosek o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
 • wniosek o zwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów
 • wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za usługi wodne
 • wniosek o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego
 • zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku
 • zgłoszenie szkody w środowisku
 • wniosek o wpis organizacji do rejestru EMAS
 • umowa z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • umowa z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu

Przepisy, orzeczenia, stanowiska

>Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń z ochrony środowiska,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.


 


W module Ochrona środowiska dostępne są także elektroniczne wersje poradników i komentarzy: 

Poradniki szczegółowo omawiają wybrane zagadnienia z ochrony środowiska. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Komentarze do Prawa ochrony środowiska i innych kluczowych ustaw związanych z ochroną środowiska. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów.
Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w pracy to np.:
 • Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE (Siwkowska)
 • Projekt planu remediacji (Kiepas-Kokot)
 • Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia (Siwkowska)
 • Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków (Białek, Grabarczyk, Hawro, Michalski)
 • Opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym (Białek, Grabarczyk, Hojnacki)


Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy to np.:
 • Prawo ochrony środowiska. Komentarz (Górski, Pchałek, Radecki, Jerzmański, Bar, Urban, Jendrośka)
 • Prawo energetyczne. Komentarz (Czarnecka, Ogłódek)
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii Czarnecka, Ogłódek)


Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności