Koronawirus uderzył w rynek pracy tymczasowej

W ciągu półtora miesiąca pandemii pracę mogło stracić nawet 30 tys. pracowników tymczasowych. Obecnie tylko 11% pracodawców deklaruje, że poszukuje pracowników tymczasowych, jednak zapotrzebowanie na nich powinno rosnąć wraz z odmrażaniem gospodarki.

Okna można zamurować pustakami szklanymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że inwestor mógł użyć dowolnych materiałów budowlanych, żeby wypełnić nałożony przez nadzór budowlany obowiązek (wyr. II SA/Gd 460/19).

Autokontrola: czy skład może być ten sam?

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że ten sam skład organu może, a nawet powinien rozpatrywać wydane przez siebie orzeczenie w formie autokontroli. Przypomniał jednak w jaki sposób organ powinien uwzględnić skargę strony (wyr. WSA w Gorzowie Wlkp. z 5.5.2020 r., I SA/Go 155/20, Legalis).

Organ wyznaczony do prowadzenia systemu teleinformatycznego przekazującego naczelnikowi urzędu skarbowego dokumenty egzekucyjne

30.7.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie wyznaczające organ właściwy do prowadzenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub wymaganych informacji.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z propozycją przedmiotem nowelizacji ma być także ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej PrBud).

Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych

Co roku w czerwcu ZUS rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzacje kapitału początkowego. Środki rosną wtedy o określony procent.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Posłowie zaproponowali zmiany w związku z koniecznością uregulowania spraw zwrotów związanych z roszczeniami przedwojennych właścicieli, którzy utracili własność na rzecz państwa w wyniku wywłaszczenia na mocy dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. O szczegółach piszemy poniżej.

Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 13.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wydane w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego. Zgoda rodzica na przetwarzanie danych zbędna

W przypadku prowadzenia przez szkoły dzienników lekcyjnych zgoda rodziców nie stanowi podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, ponieważ podstawą do przetwarzania danych w dokumentacji szkolnej jest przepis prawa.

Można budować taras bez zezwolenia?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie rozstrzygnął, że inspektor nadzoru budowlanego może wstrzymać prace, jeśli taras jest wznoszony bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia (sygn. akt II SA/Rz 1373/19).

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności