Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) oraz od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierające kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego, wzrosną zgodnie ze wskaźnikiem wynoszącym 108,94 %. Z kolei zgodnie z komunikatem prezesa GUS stany subkont zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem 105,73 %.

Ważne

Dzięki waloryzacji łącznie środki ubezpieczonych zapisane w ZUS zwiększyły się o kwotę 243 397 728 467 zł.

Informacja o stanie konta

Kolejnym krokiem, po wykonaniu waloryzacji rocznych, jest przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31.12.2019 r. Zakład, jak co roku, rozpocznie tworzenie IOSKU po zakończeniu waloryzacji. Po tym etapie trafią one w formie elektronicznej na PUE ZUS na profile ubezpieczonych. W tym roku nie będzie realizowana akcja wysyłki do ubezpieczonych wersji papierowej informacji. Jeśli ubezpieczony wyrazi takie żądanie, IOSKU zostanie mu przesłane w formie papierowej.

Źródło:

www.zus.pl