Zgodnie z propozycją zostanie dodany przepis, który spowoduje, że pozwolenia na budowę nie będzie wymagane do budowy podziemnych zbiorników retencyjnych na wody opadowe o pojemności do 10 m3. Ponadto pozwolenia na budowę nie będzie wymagane na budowę przydomowych basenów i oczek wodnych, i zbiorników na wody opadowe o powierzchni do 50 m2.

W uzasadnieniu projektu wnioskodawcy stwierdzają, że nowelizacja ma na celu ułatwienie realizacji przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe. Dodatkowo wnioskodawcy wskazują, że w obecnych przepisach PrBud nie ma wprost wskazanych obiektów służących do retencjonowania wód opadowych.

Projekt został skierowany celem wydania opinii przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych