PIP zapowiada: w przyszłym roku 52 tys. kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plany na 2021 rok. Sprawdzane będą głównie rozwiązania służące zwalczaniu pandemii COVID-19.

Sankcje za nie zakrywanie nosa i ust w miejscu pracy

Od 28 listopada 2020 r. do 27 grudnia 2020 r. zakrywanie twarzy jest obowiązkowe bez względu na charakter pracy i powinność ta dotyczy pracowników, wówczas gdy w danym miejscu znajduje się więcej niż jedna osoba.

Pracodawca może zdecydować, gdzie i kiedy zakrywana jest twarz

Przepisy dotyczące zakrywania ust i nosa w miejscach pracy zmieniają się bardzo szybko. Od 2 grudnia to pracodawca decyduje o noszeniu maseczek w ogólnodostępnych pomieszczeniach.

Czy inspektor ma wiedzę, żeby ocenić szczegółowość instrukcji stanowiskowej

Po śmierci pracownika inspektor badał instrukcje przekazane przez pracodawcę. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jego wiedza wystarczyła, by uznać je za zbyt mało szczegółowe (I OSK 2858/18).

Upał w pracy. Jak temu zaradzić?

Ostatnio pojawiły wyjątkowo upalne dni. Skok temperatury może sprawić, że wydajność w pracy może zmaleć. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jakie w związku z tym dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcach? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w przepisach prawa pracy.

Można zdobyć pieniądze na poprawę warunków BHP w firmie

Płatnicy składek do 31 sierpnia mogą składać do ZUS wnioski o dofinansowanie projektów w ramach „Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”.

NSA: Choroba zawodowa – przyczyn szukamy tylko u ostatniego pracodawcy

Jeśli choroba zawodowa pojawia się kilka lat po zatrudnieniu pracownika, to nie ma potrzeby sprawdzania, czy w poprzednim miejscu praca była wykonywana w warunkach narażenia zawodowego – wynika z orzeczenia NSA II OSK 527/19.

Dodatek solidarnościowy powinien być rozwiązaniem tymczasowym. Czas pomyśleć o ubezpieczeniu od bezrobocia

Świadczenie solidarnościowe po utracie pracy przysługuje pracownikom, którym po 15 marca pracodawca rozwiązał umowę o pracę w następstwie pandemii koronawirusa lub ich umowa wygasła. Przez trzy miesiące – czerwiec, lipiec, sierpień – jest wypłacane świadczenie w wysokości 1400 zł, a przysługujący zasiłek dla bezrobotnych zostanie w tym czasie zawieszony.

SLIM VAT – propozycje MF w zakresie uproszczenia rozliczeń VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet SLIM VAT, który zawiera propozycje uproszczenia i unowocześnienia rozliczeń VAT. W pakiecie proponuje się zmiany w zakresie: prostego fakturowania, ułatwień dla eksporterów, wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowych.

Nowa unijna lista rajów podatkowych

Opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów dotyczące tzw. unijnej czarnej listy rajów podatkowych. W obwieszczeniu podano listę krajów i jurysdykcji aktualną na 1 lipca 2020 r., które UE uważa za sprzyjające osobom albo podmiotom próbującym uniknąć opodatkowania. Lista ta obejmuje siedem państw/dependencji, które jednocześnie nie znajdują się w wykazie jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności