Od dziś obowiązuje nowe PZP – najważniejsze zmiany

Od 1.1.2021 r. zaczyna obowiązywać nowe Prawo zamówień publicznych, wraz z jedo istotnymi zmianami wprowadzonymi w ustawie z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2275).

Projekt rozporządzenia w sprawie protokołów postępowania do nowego Prawa zamówień publicznych

W toku rządowych prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ww.rcl.gov.pl). Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1.1.2021 r., a zatem tak jak PZP, na podstawie której jest wydawane.

Projekt rozporządzenia w sprawie tzw. taryfikatora korekt finansowych za naruszenia nowego Prawa zamówień publicznych

W toku prac legislacyjnych znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dla wielu zamawiających istotne znaczenie mogą mieć zmiany przewidziane w będącym w toku rządowych prac legislacyjnych projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (wersja z 26.10.2020 r.).

Nowe przepisy wyłączające stosowanie ZamPublU w związku z COVID

W ustawie z 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (podpisanej 3.11.2020 r. przez Prezydenta RP), w art. 20 pkt 3 prowadzono do KoronawirusU zmiany polegające na wyłączeniu stosowania przepisów ZamPublU.

Projekt nowelizacji PZP w nowej, rozszerzonej wersji z 22.9.2020 r.

W trakcie prac legislacyjnych znajduje się kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Jedną ze zmienianych w projekcie (w wersji z 22.9.2020 r.) ustaw jest PZP, która wchodzi w życie 1.1.2021 r. W stosunku do poprzedniego projektu nowelizacji PZP, zakres przewidywanych zmian jest znacznie szerszy, choć część z nich ma w niezbędnym zakresie charakter doprecyzowujący lub porządkujący uchwalone przepisy. 

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości w sprawie 50 proc. kosztów dla twórców

W interpretacji ogólnej Minister Finansów określił warunki stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Odniósł się też do naliczania podwyższonych kosztów w praktyce. Ma to duże znaczenie dla wielu branż, a szczególnie specjalistów IT czy pracowników jednostek badawczo-rozwojowych.

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych

W nowym projekcie zmian do ustaw podatkowych w zakresie podatków dochodowych znalazły się m.in. zmiany w zakresie cen transferowych dotyczące transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”. Proponuje się wejście zmian w życie od 1.1.2021 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń

W toku prac legislacyjnych jest projekt aktu wykonawczego do art. 128 ust. 6 do PZP, tj. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Objęcie CIT spółek komandytowych i jawnych mających siedzibę w Polsce

Przeniesienie obowiązku podatkowego na spółki komandytowe stanowi jedną z najważniejszych zmian zaproponowanych przez resort finansów w ramach pakietu zmian dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego. Projekt nowelizacji przepisów autorstwa Ministerstwa Finansów dość niespodziewanie zmienia sytuację wszystkich tych przedsiębiorców, którzy wybrali taką formę działalności gospodarczej.

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności