Zapraszamy na POLSKI KONGRES KLIMATYCZNY 2024

Tegoroczny Polski Kongres Klimatyczny odbędzie dniach 19-20 marca 2024 r., w Warszawie. Sesje tematyczne, spotkania, panele, wystąpienia i match-making biznesowy, jak również wydarzenia towarzyszące będą odbywały się na warszawskim Powiślu, w trzech budynkach jednocześnie, tj. w Centrum Nauki Kopernik, Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i hotelu Barcelo.

Podczas Kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do europejskiej strategii klimatycznej, a jednym z wydarzeń towarzyszących będzie gala Liderów Transformacji Energetycznej. 

Jak podkreślają Organizatorzy, struktura wydarzenia oparta jest o najlepsze praktyki ONZ w zakresie organizacji wydarzeń o skali światowej, gdzie efekt skali tworzy wiele powiązanych ze sobą forów dyskusyjnych.

Transformacja klimatyczno – energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Skuteczne wdrożenie niezbędnych zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących biznes, samorządy i instytucje pozarządowe. Polski Kongres Klimatyczny odróżnia od innych wydarzeń jego biznesowy charakter, gdzie celem nadrzędnym jest praktyczno-operacyjne podejście do tych zagadnień.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wyłącznie praktyków, którzy faktycznie realizują najważniejsze w kraju i w Europie inwestycje. Wystąpienia w panelach dotyczą case-studies, które mogą być co najmniej inspiracją dla innych podmiotów, a najlepiej gdyby były szansą biznesową – mówi Kamila Król z biura organizacji – dlatego na naszym wydarzeniu nie ma miejsca dla polityki ani wystąpień teoretyczno-strategicznych. Tutaj mówimy tylko o konkretach i o biznesie w kontekście ochrony klimatu i środowiska. Nie ma w Polsce drugiego wydarzenia biznesowego wyspecjalizowanego w transformacji klimatyczno-energetycznej, które tak szeroko obejmowałoby grupy interesariuszy z naciskiem na inwestycje. Opracowane przez Radę Programową ścieżki tematyczne skierowane są do przemysłu, w tym przede wszystkim do energetyki, przemysłu ciężkiego, budowlanego i chemicznego. Tutaj zagospodarowujemy zagadnienia związane z dekarbonizacją, efektywnością energetyczną, odpowiedzialnością, ale również finansowaniem inwestycji, ESG i gospodarką obiegu zamkniętego. Podobnie w odniesieniu do ścieżki samorząd, finanse oraz nauka i technologie. Zakres tematyczny oparty jest o wytyczne Unii Europejskiej, dlatego dyskusja ma tak szeroki horyzont tematyczny. Trzeba pamiętać, że jedynie systemowe podejście do transformacji może być skuteczne, dlatego do dyskusji zapraszamy tak wiele sektorów.

Istotna może okazać się współpraca międzynarodowa, która jest źródłem innowacji i nowej wiedzy, opartej często o wieloletnie praktyczne doświadczenia. Właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń oraz identyfikacja najlepszych praktyk stały się źródłem inspiracji do zaproszenia ekspertów zagranicznych i utworzenia międzynarodowej ścieżki pod nazwą CNE Climate Summit, Centralno – Północno Europejski Szczyt Klimatyczny. Integrowanie polskiego biznesu z krajami nordyckimi ma potencjał, ze względu na bliskie sąsiedztwo, położenie w strefie umiarkowanej warunkujące podobne wyzwania klimatyczne, zbliżone ukształtowanie terenu, ale również ze względu na wspólne zasoby środowiskowe, a przede wszystkim tożsame wyzwania związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Kraje nordyckie osiągają najwyższe miejsca w rankingach wyścigu „race to zero”, przede wszystkim dzięki licznym inwestycjom w energię odnawialną, recykling, segregację, ale również dzięki świadomości społecznej co do konieczności dbania o wspólną przestrzeń i naturalny krajobraz, promowanie równowagi środowiskowej i najlepsze praktyki w budowaniu ekologicznej gospodarki.

Nasi najbliżsi sąsiedzi, tuż za Bałtykiem, mają wiedzę jak skutecznie i szybko osiągnąć cele klimatyczne, więc powinien to być dla nas najbardziej intuicyjny kierunek do czerpania inspiracji i nawiązywania relacji. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, wspólne zasoby i uwarunkowania środowiskowe, ten kierunek wydaje się najbardziej naturalnym. Według międzynarodowych rankingów jesteśmy klasyfikowani jako kraj rozwinięty, dlatego potrzebujemy benchmarku z innymi krajami rozwiniętymi, a nie z Europą Wschodnią – podkreśla Kamila Król. – Polski Kongres Klimatyczny to spotkanie ekspertów, którego celem jest wdrożenie odpowiednich, skutecznych rozwiązań praktycznych dla biznesu i samorządów do osiągnięcia celów klimatycznych.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, roli biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno- energetycznej i innych zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska, z udziałem praktyków.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe.

Polski Kongres Klimatyczny skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Jednym z patronów Polskiego Kongresu Klimatycznego jest Legalis Księgowość Kadry Biznes.

Więcej na ten temat: www.polskikongresklimatyczny.pl

[email protected]

Zapraszamy na Konferencję online dla Właścicieli Biur Rachunkowych, Księgowych oraz Przedsiębiorców „ZMIANY PODATKOWE 2024”

Będzie również Krzysztof Rogowskiprzedstawiciel Ministerstwa Finansów, który opowie „z pierwszej ręki” o KSEF, bo KSEF jest nieunikniony i ma wejść w życie już niebawem. Ponadto będzie także Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który przedstawi problemy małych i średnich przedsiębiorstw oraz propozycje co można zmienić i zrobić dla naszych firm.

 

Konferencja online odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023r. podczas trwania Konferencji stacjonarnej w Siedlcach w hotelu Aleksandria.

Konferencja online odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023r. podczas trwania Konferencji stacjonarnej w Siedlcach w hotelu Aleksandria.

Poniżej link do zakupu biletów oraz rezerwacji miejsc:

https://app.evenea.pl/event/konferencjaonline/

Ta Konferencja jest w zasadzie dla wszystkich, a w szczególności dla:  właścicieli biur rachunkowych, księgowych, przedsiębiorców, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Jakie korzyści daje udział w Konferencji? Są to: szczegółowe zapoznanie się z nadchodzącymi zmianami w podatkach na 2024 rok, omówienie zmian związanych z wejściem w życie KSeF przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów, możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta oraz przebiegu Konferencji, praktyczne przykłady i wskazówki przekazane przez znanych i lubianych prelegentów, zrozumiały język, możliwość nabycia rabatów.

Cena za Konferencję online wynosi 390,00 zł netto, jednak do dnia 15.11.2023r. można nabyć bilety w cenie promocyjnej, czyli 350 zł. netto. Do podanych wyżej kwot trzeba doliczyć 23% VAT.

Cena za Konferencję online obejmuje:

– udział w Konferencji online „na żywo”,

– autorskie materiały dydaktyczne i prezentacje wyświetlane podczas Konferencji (przesłane zostaną mailem w formacie pdf w ciągu kilku dni po Konferencji),

– dostęp do nagrania po Konferencji na okres 30 dni,

– dostępne będą również rabaty na zakup abonamentów na szkolenia oraz prezentowanego oprogramowania u naszych partnerów.

 

Poniżej link, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat agendy, prelegentów oraz partnerów wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/1491685441669720

 

Natomiast link do logowania do platformy streamingowej zostanie wysyłamy najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Konferencji. Start 8 grudnia 2023 o godz. godzinie 9:00, zakończenie ok. godz. 18:15.

W trakcie transmisji przewidziane są przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa.

 

MIEJSCE KONFERENCJI: Online podczas trwania Konferencji stacjonarnej w Siedlcach w hotelu Aleksandria.

Kontakt do organizatora: Kancelaria Podatkowa Katarzyna Świętochowska

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Merytoryczne wsparcie dla księgowych i kadrowych

IX edycja Studiów Podyplomowych INP PAN dla inspektorów ochrony danych

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na IX edycję Studiów Podyplomowych dla inspektorów ochrony danych.

Działające pod patronatem Systemu Legalis Księgowość Kadry Biznes studia podyplomowe dla inspektorów ochrony danych osobowych, a wcześniej administratorów bezpieczeństwa informacji mają długoletnią tradycję. Do dnia 20 października 2023 r. trwa rekrutacja na ich IX edycję. W tej edycji organizatorzy studiów szczególny akcent stawiają na praktykę realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych w szybko zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości.

Zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

Wykładnia przepisów prawa ochrony danych osobowych dynamicznie się rozwija, co wiąże się z nowymi wyzwaniami dla administratorów i podmiotów przetwarzających. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych głównym celem organizatorów studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz najlepszych praktyk w zakresie stosowania przepisów ochrony danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Kompleksowy program studiów zapewnia przygotowanie ich uczestników do objęcia funkcji inspektora ochrony danych lub do pełnienia w organizacji innej roli dotyczącej ochrony danych osobowych (np. członka zespołu IOD, koordynatora ochrony danych osobowych, specjalisty ds. compliance). Program studiów został opracowany we współpracy z największą w Polsce organizacją zrzeszającą inspektorów ochrony danych: SABI – Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych.

Specjalizacje dla IOD

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych wymaga stałego zaangażowania w rozwój i utrzymanie fachowej wiedzy. Jednocześnie problemy, z którymi spotykają się IOD w trakcie wykonywania swoich codziennych zadań różnią się w zależności od charakteru działalności wyznaczających ich podmiotów. Biorąc pod uwagę rosnącą potrzebę ukierunkowania kompetencji IOD i innych osób zajmujących się ochroną danych w organizacjach, organizatorzy studiów poza blokami zajęć wspólnymi dla wszystkich uczestników Studiów umożliwiają słuchaczom wybór jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

Specyfika wyzwań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w obu sektorach różni się do tego stopnia, że wymaga od IOD pogłębienia istotnych dla nich tematów w dwóch równoległych, oddzielnych specjalizacjach.

Specjalizacja „IOD w organach i podmiotach publicznych” obejmuje przedmioty dotyczące w szczególności problematyki ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych, postępowaniu administracyjnym, archiwizacji, udostępnianiu informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, e-administracji.

Specjalizacja „IOD w sektorze prywatnym” obejmuje tematy dotyczące ochrony danych osobowych w marketingu elektronicznym, przetwarzania danych osobowych przez systemy sztucznej inteligencji, przepływu danych w grupach kapitałowych.

Doświadczeni wykładowcy

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r. i obejmą 176 godzin wykładów i warsztatów. Poprowadzą je – oprócz pracowników naukowych INP PAN zajmujących się ochrona danych osobowych – doświadczeni praktycy, w tym specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wieloletni inspektorzy ochrony danych. Wśród wykładających znajdą się w szczególności wieloletni pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciele SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Informacje o zapisach oraz szczegółowy program studiów można znaleźć tutaj:

https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/wykonywanie-funkcji-inspektora-ochrony-danych/

 

 

Kadry i płace

Moduł Kadry i płace w Systemie Legalis Księgowość Kadry Biznes ułatwia realizację zadań z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych i rozliczania wynagrodzeń. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw osoby odpowiedzialne za zatrudnienie w firmie znajdą wskazówki, jak rozwiązać problemy kadrowe.

Moduł zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia


Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki kadr. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

Moduł zawiera także narzędzia ułatwiające bieżącą pracę w dziale kadr: prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie czasu pracy, absencji pracowniczych, rozliczanie wynagrodzeń, kierowanie na badania BHP, śledzenie zmian w prawie pracy.

Kup online i korzystaj natychmiast! Kliknij → Sprawdź

Wzory dokumentów


Baza formularzy, umów, kwestionariuszy, wniosków pracowniczych, regulaminów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów pracowniczych. Wzory dla kadrowych to m.in.:

Przepisy, orzeczenia, stanowiska


Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

Kalkulatory i wskaźniki


Kilkadziesiąt kalkulatorów i wskaźników, na bieżąco aktualizowanych. Kalkulatory w wersji online pozwalają na szybkie obliczenie danych, m.in.:

Chcesz przetestować przed zakupem? Odbierz dostęp Przetestuj

Poradniki dla kadrowych


W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia kadrowe i płacowe. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w dziale kadrowym to np.:

Komentarze dla kadrowych


Komentarze do Kodeksu pracy i innych kluczowych ustaw oraz rozporządzeń związanych z zatrudnieniem. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów. Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy specjalisty kadrowego to np.:

Poradnia ekspercka


W ramach modułu kadrowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu kadr i płac.

Chcesz się dowidzieć jak działa poradnia? Kliknij → Sprawdź

Księgowość i podatki

Moduł Księgowość i podatki ułatwia realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków w firmie. Dzięki codziennie aktualizowanej, obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw, księgowi znajdą rozwiązania niestandardowych problemów.

Zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia


Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki księgowej. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

Kup online i korzystaj natychmiast! Kliknij → Sprawdź

Wzory dokumentów


Baza formularzy, instrukcji, deklaracji, umów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów w firmie. Opracowania dotyczą m.in.:

Przepisy, orzeczenia, stanowiska


Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

Kalkulatory i wskaźniki


Kilkadziesiąt kalkulatorów i wskaźników, na bieżąco aktualizowanych.

Kalkulatory w wersji online pozwalają na szybkie obliczenie danych, m.in.:

Chcesz przetestować przed zakupem? Odbierz dostęp Przetestuj

Poradniki dla księgowych


W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia księgowe i podatkowe. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe.

Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w dziale księgowości to np. :

Komentarze dla księgowych


Komentarze do kluczowych ustaw podatkowych i księgowych, pisane przez biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów.

Komentarze do najważniejszych ustaw wykorzystywanych w pracy księgowego to np.:

Poradnia ekspercka


W ramach modułu finansowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu rachunkowości i podatków.

Chcesz się dowidzieć jak działa poradnia? Kliknij → Sprawdź

Zarządzanie i organizacja biura rachunkowego

W Systemie Legalis Księgowość Kadry Biznes, z myślą o specyfice prowadzenia działalności takiej jak biuro rachunkowe, przygotowana została specjalna sekcja pomagająca w pracy: Zarządzanie i organizacja biura rachunkowego.

W jej ramach znajdziesz:
• Merytoryczne wsparcie biur rachunkowych
• Poradnię ekspercką

 

Pobierz ulotkę →

Zapraszamy na webinar: Światowe tendencje w wynagradzaniu Sedlak & Sedlak

Zapraszamy na webinar 29 marca o godzinie 10.00 poświęcony światowym tendencjom w wynagradzaniu!

Plan spotkania:

  1. Wynagrodzenia i rynek pracy USA
  2. Wynagrodzenia i rynek pracy Europa
  3. Wynagrodzenia i rynek pracy Polska

 

Prelegentki:

Monika Czepiel

Starszy specjalista ds. wynagrodzeń

Karolina Majchrzak

Specjalista ds. wynagrodzeń

 

Wesołych Świąt!

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech zbliżający się rok będzie wypełniony sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym.

Życzy cały zespół C.H.Beck

Legalis Księgowość Kadry Biznes w nowej odsłonie

Wiemy, jak ważny w codziennej pracy księgowych, kadrowych i innych specjalistów w firmie jest dostęp do przyjaźnie opracowanych materiałów poradniczych oraz stale aktualizowanej bazy aktów prawnych. Dlatego Wydawnictwo C.H.Beck konsekwentnie i systematycznie rozwija Legalis Księgowość Kadry Biznes – rozwiązanie bazujące na niemal 30-letnim doświadczeniu Wydawnictwa w merytorycznym wsparciu profesjonalistów.

Od 14 czerwca 2021 roku Legalis dostępny jest w nowej odsłonie. Najważniejsze zmiany to m.in.:

Zachęcamy do udziału w webinarium, na którym nasz Trener oprowadzi Państwa po zmianach w Systemie. Zapisz się na webinarium  >>


Opis zmian w Systemie Legalis Księgowość Kadry Biznes


Nowy wygląd strony głównej

Na stronie głównej prezentujemy najnowsze i najważniejsze treści bez potrzeby zagłębiania się w Systemie.
Zasoby niezbędne do bieżącej pracy dostępne są na wyciągnięcie ręki.Nowe strony modułowe

Prezentujemy aktualności z danego zakresu tematycznego, praktyczne wyjaśnienia i tematy specjalne, a także narzędzia jak: wzory dokumentów, listy kontrolne i kalkulatory oraz Poradnię ekspercką.


 


Możliwość personalizacji

Od teraz stronę modułową można ustawić jako stronę startowąNowa poradnia ekspercka

Nowoczesny i intuicyjny proces zadawania pytań. Powiadomienia o nowych odpowiedziach widoczne już na stronie głównej.


Analizy księgowe i analizy kadrowe

Zupełnie nowy typ treści. To węzłowe i pogłębione omówienie wybranych zagadnień kadrowo-księgowych.

.

 


Poprawiona wyszukiwarka

W większym stopniu pokazuje praktyczne wyjaśnienia oraz poradniki.


 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: