Moduł Księgowość i podatki ułatwia realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków w firmie. Dzięki codziennie aktualizowanej, obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw, księgowi znajdą rozwiązania niestandardowych problemów.

Zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia


Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki księgowej. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • zasad sporządzania regulaminów, sprawozdań, instrukcji,
 • wypełniania deklaracji podatkowych,
 • księgowania zdarzeń gospodarczych,
 • rozliczeń księgowych w sytuacjach losowych,
 • prawidłowego zaliczania wydatków do kosztów podatkowych,
 • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 • gromadzenia i przechowywania dokumentacji.
Kup online i korzystaj natychmiast! Kliknij → Sprawdź

Wzory dokumentów


Baza formularzy, instrukcji, deklaracji, umów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów w firmie. Opracowania dotyczą m.in.:

 • zasad sporządzania regulaminów, sprawozdań, instrukcji,
 • wypełniania deklaracji podatkowych,
 • księgowania zdarzeń gospodarczych,
 • rozliczeń księgowych w sytuacjach losowych,
 • prawidłowego zaliczania wydatków do kosztów podatkowych,
 • wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 • gromadzenia i przechowywania dokumentacji.

Przepisy, orzeczenia, stanowiska


Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.

 • Komplet przepisów, orzeczeń, stanowisk MF, izb skarbowych,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

Kalkulatory i wskaźniki


Kilkadziesiąt kalkulatorów i wskaźników, na bieżąco aktualizowanych.

Kalkulatory w wersji online pozwalają na szybkie obliczenie danych, m.in.:

 • wysokości odsetek ustawowych, zaległości podatkowych, odsetek umownych,
 • należnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pracę w nocy, za przepracowaną część miesiąca, urlop wypoczynkowy,
 • rozliczenia samochodów służbowych, diet.
Chcesz przetestować przed zakupem? Odbierz dostęp Przetestuj

Poradniki dla księgowych


W poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia księgowe i podatkowe. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe.

Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w dziale księgowości to np. :

 • Przegląd zmian podatkowych 2021 (A.Bieńkowska, P. Furmanek, A. Kardyś)
 • Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami (red. H. Dzwonkowski)
 • Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 (red. A. Hołda)
 • Instrukcje księgowe i podatkowe (red. A. Hołda)
 • Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) (M. Pogoński)
 • Dokumentacja cen transferowych (M. Makowski)

Komentarze dla księgowych


Komentarze do kluczowych ustaw podatkowych i księgowych, pisane przez biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów.

Komentarze do najważniejszych ustaw wykorzystywanych w pracy księgowego to np.:

 • Ustawa o rachunkowości (A. Helin)
 • Ordynacja podatkowa (H. Dzwonkowski)
 • VAT (T. Michalik)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (W. Modzelewski)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (W. Dmoch)

Poradnia ekspercka


W ramach modułu finansowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu rachunkowości i podatków.

Chcesz się dowidzieć jak działa poradnia? Kliknij → Sprawdź