Przygotowano projekt zmian do rozporządzenia z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Przygotowane zmiany wiążą się ze zmianami wprowadzonymi w VATU w zakresie skrócenia terminu zwrotu VAT:

1) zwrotu VAT w terminie 40 dni wprowadzanego ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – wprowadzającą Krajowy System e-Faktur (Dz.U. z 2021 r. poz. 2076), oraz

2) zwrotu VAT w terminie 15 dni wprowadzanego ustawą z 29.10. 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105) -tzw. Polski Ład.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W związku z wprowadzeniem ww. zmian w VATU, które zaczną obowiązywać od 1.1.2022 r. konieczne stało się dostosowanie rozporządzenia w sprawie JPK_VAT – dotyczące zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Pozostałe zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie JPK_VAT proponowane w projekcie mają charakter upraszczający oraz doprecyzowujący.

Realizacja zwrotu VAT w skróconych terminach będzie możliwa począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego za 2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź