MF rozpoczęło pilotaż Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Chodzi tu o przetestowanie nowego rozwiązania przez zainteresowane podmioty, które zajmują się rozwojem oprogramowania do fakturowania.

Założenia pilotażu są dostępne na stronie podatki.gov.pl.

Dostęp do wersji testowej oprogramowania jest możliwy za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Udział w pilotażu nie wymaga oficjalnego zgłoszenia. Faktury wystawione podczas testów nie będą wywierać żadnych skutków prawnych. Po określonym czasie będą usuwane z systemu.

MF zaleca, aby w środowisku testowym używać zanonimizowanych danych.

Od stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie już funkcjonujących w obrocie gospodarczym, faktur elektronicznych. Planuje się, aby w 2023 r. przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z e-Faktur.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Źródło: Ministerstwo Finansów