Planowane zmiany od 1.1.2022 r. 

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. Ta struktura JPK_VAT z deklaracją zawiera wszystkie zmiany, które weszły w życie w okresie od 1.7.2021 r. do 1.1.2022 r. Zmiany w sporządzaniu JPK_VAT wynikają m.in. ze zmian w VATU w ramach pakietu e-commerce  i rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29.6.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 1179). Choć zmiany te zaczęły obowiązywać od 1.7.2021 r., to wprowadzenie ich w pełnym zakresie do sporządzanego JPK_VAT będzie mieć miejsce po raz pierwszy w rozliczeniu za styczeń 2022 r. składanym do 25.2.2022 r.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W nowym JPK_VAT należy:

1) przy korzystaniu z „ulgi na złe długi” wykazać daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty;

2) zastąpić oznaczenie „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”;

3) stosować oznaczenie „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca) – do ułatwiania sprzedaży na odległość, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 VATU.

Aby umożliwić podatnikom dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzonych zmian ministerstwo finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Robocze wersje struktury JPK_VAT zostały opublikowane na stronie KAS https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk.

Planowane zmiany od 1.1.2023 r. 

W ramach Polskiego Ładu planowane są również zmiany w ramach JPK.  Zmiany te przewidują od 1.1.2023 r. obowiązek przesyłania organom skarbowym co miesiąc elektronicznej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych. Struktury plików mają nazwę JPK_PKPIR (księga przychodów i rozchodów) oraz JPK_EST (ewidencja środków trwałych). Co prawda plik JPK_PKPIR istnieje już obecnie, ale podatnicy mają obowiązek go przesyłać tylko na wyraźne żądanie organu podatkowego. Po zmianach podatnicy będą zobowiązani do przesyłania co miesiąc ww. plików bez żadnego wezwania organu. Nowe pliki JPK przesyłane będą więc obowiązkowo na serwer Ministerstwa Finansów w terminie do 20. dnia każdego miesiąca. Jeśli powyższe obowiązki wejdą w życie 1.1.2023 r., to  od tej daty wszyscy podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia w formie elektronicznej zarówno PKPiR, jak i Ewidencji Środków Trwałych.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź