Przygotowano rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zmiany, które zawiera to rozporządzenie są związana z wprowadzeniem nowych wzorów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych na wyroby winiarskie i płyn do papierosów elektronicznych oraz określeniem sposobu nanoszenia tych znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów. Ponadto projektowana zmiana rozporządzenia związana jest z wprowadzeniem elektronizacji otrzymywania znaków akcyzy.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jak uzasadnia ministerstwo, sposoby oznaczania typowych opakowań jednostkowych dla wyrobów winiarskich i płynu do papierosów elektronicznych nie są wystarczające, ponieważ kształt niektórych opakowań uniemożliwia prawidłowe i trwałe umieszczenie banderoli. Ponadto, w obowiązującym stanie prawnym, w sytuacji, gdy podmioty obowiązane do stosowania znaków akcyzy składają wstępne zapotrzebowanie poprzez portal PUESC, nie mają możliwości podpisania tego dokumentu podpisem zaufanym, podpisem osobistym, albo innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, podobnie jak w przypadku wniosku o wydanie banderol.

Stąd w projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wprowadzono:

1) dodatkowe sposoby oznaczania wyrobów winiarskich i płynu do papierosów elektronicznych;

2) możliwość podpisywania wstępnego zapotrzebowania podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Planuje się wejście w życie tego rozporządzenia w terminie 14 dni od jego dnia ogłoszenia.