W ocenie Ministra Finansów, w związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID-19 uzasadnione jest przedłużenie stosowania obniżonej czasowo stawki VAT do wysokości 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia, która miała obowiązywać  do 31 grudnia 2021 r. Ponadto w ramach tzw. pakietu antyinflacyjnego w związku z rosnącymi cenami gazu, energii elektrycznej i cieplnej zdecydowano się obniżyć stawki VAT na gaz ziemny i energię cieplną (z 23% do 8%) oraz energię elektryczną (z 23% do 5%).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Rozwiązania te przewidziano w rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków, które zacznie obowiązywać od 1.1.2022 r., które wprowadza:

  1. przedłużenie możliwości czasowego stosowania – do dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – stawki 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia:
  2. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00);
  3. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii cieplnej,
  4. czasowe (od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00).