Na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów z 22.6.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1092) do 30.4.2021 są zwolnione z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do 31 grudnia 2020 r. Zatem od maja br. każdy tego typu produkt musi być odpowiednio oznaczony podatkowym lub też legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Wzory znaków akcyzy i sposoby ich nanoszenia oraz szczegółowe regulacje dotyczące systemu oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określa rozporządzenie Ministra Finansów z 7.6.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. poz. z 2019 poz. 1147).

Właściwość urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy ustala się ze względu na adres siedziby lub zamieszkania podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.