Ustawą z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy m.in. podwyżek w akcyzie, przesunięto również obowiązek ewidencji elektronicznych w akcyzie. Zatem jeszcze przez cały przyszły rok ewidencje elektroniczne i papierowe będą dalej stosowane zamiennie.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W konsekwencji przygotowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które umożliwi prowadzenie ewidencji i innych dokumentacji do 31.12.2022 r. zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Przepis, który ulega zmianie pozwalał na prowadzenie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych w dotychczasowy sposób tylko do 31.12.2021 r.