W takim przypadku mąż powinien rozliczyć dochody w polskim zeznaniu podatkowym zgodnie z metodą unikania podwójnego opodatkowania, która wynika z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niezależnie od faktu uzyskiwania przychodów przez męża za granicą, małżonkowie mogą rozliczyć się w Polsce wspólnie lub osobno, o ile nie stanowią ku temu przeszkody inne (niezwiązane z faktem uzyskiwania przez męża dochodów za granicą) uwarunkowania przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 ust. 1 PDOFizU osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Jeżeli zatem mąż tylko czasowo przebywa za granicą, natomiast pozostaje polskim rezydentem podatkowym, to co do zasady – z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – powinien on rozliczyć dochody uzyskiwane poza granicami RP w polskim zeznaniu podatkowym. Jest on bowiem w takim przypadku polskim rezydentem podatkowym i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca (kraju) ich uzyskiwania. Sposób tego opodatkowania, a w niektórych przypadkach także zasadność wykazania dochodów uzyskanych za granicą, będzie uzależniona od postanowień danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wobec jednak niewskazania w pytaniu rodzaju uzyskiwanych przez męża dochodów oraz kraju, w którym są one uzyskiwane, nie ma w tej sytuacji możliwości jednoznacznego odniesienia się do tego zagadnienia.

Zagadnienia te natomiast nie wpływają na możliwość wspólnego rozliczenia dochodów małżonków w Polsce. Regulujący bowiem kwestie wspólnego opodatkowania małżonków art. 6 PDOFizU nie przewiduje w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Reasumując, w opisanym w pytaniu przypadku mąż powinien rozliczyć dochody w polskim zeznaniu podatkowym zgodnie z postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy ściślej – zgodnie z metodą unikania podwójnego opodatkowania, która wynika z właściwej umowy. Niezależnie od faktu uzyskiwania przychodów przez męża za granicą, małżonkowie mogą rozliczyć się w Polsce wspólnie lub osobno, o ile nie stanowią ku temu przeszkody inne (niezwiązane z faktem uzyskiwania przez męża dochodów za granicą) uwarunkowania przewidziane w przepisach prawa podatkowego.