Oboje z małżonków opodatkowani według skali podatkowej mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Będzie także możliwe uwzględnienie w zeznaniu składek społecznych opłaconych z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej, jednakże kwota ta będzie podlegała odliczeniu jedynie od odrębnych dochodów małżonka będącego wspólnikiem.

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Od tej reguły istnieje wyjątek – dotyczy on małżonków między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Małżonkowie ci mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków – art. 6 ust. 2 PDOFizU.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj 

Możliwość opodatkowania wspólnie z małżonkiem nie znajdzie zastosowania jedynie w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy RyczałtU (z wyjątkiem objętych w ten sposób podatkiem przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskiwanych poza prowadzoną działalnością gospodarczą), a także w zakresie podatku liniowego i PodTonażU.

Wobec powyższego jeżeli oboje z małżonków są opodatkowani według skali podatkowej mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26, art. 26e i art. 26h PDOFizU. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Mając na uwadze powyższe będzie możliwe uwzględnienie w zeznaniu składek społecznych opłaconych z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej, jednakże kwota ta będzie podlegała odliczeniu jedynie od dochodów małżonka będącego wspólnikiem.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź