Najważniejsza zmiana w stosunku do pierwszych założeń programu szczepień to zmniejszona minimalna liczba chętnych pracowników z 500 do 300 osób, która upoważni pracodawcę do wzięcia udziału w akcji szczepień przeciwko COVID-19 w zakładzie pracy. W odpowiedzi na apel strony pracodawców, rząd zgodził się, żeby w ramach szczepienia w zakładach pracy krąg osób uprawnionych do otrzymania szczepionki nie był ograniczony tylko do pracowników.

Zasady programu szczepień w zakładach pracy

Podmioty zatrudniające które będą mogły zostać uczestnikami programu szczepień:

 • pojedynczy pracodawca,
 • grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
 • samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
 • szkoły wyższe: pracownicy i studenci, którzy ukończyli 18. rok życia.

Katalog pracodawców, którzy będą mogli wziąć udział w akcji szczepień, jest szeroki – to nie tylko pojedynczy podmiot zatrudniający, ale również grupy pracodawców, co oznacza, że w sytuacji, kiedy jest się mniejszym podmiotem, istnieje możliwość zorganizowania wspólnych szczepień, np. z innymi pracodawcami prowadzącymi działalność w tym samym budynku.

Ważne

Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (dalej: PWDL), zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.

Zgłaszanie pracowników do szczepień

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Formularz będzie dostępny od 4 maja. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie jedno zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

 • PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę, dopiero posiadając taką zgodę można zgłosić się do programu szczepień);
 • liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu;
 • pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni.

W przypadku dużych pracodawców, zatrudniających ponad 10 tysięcy osób, może się okazać, że szczepienia będą się odbywały etapami w miarę dostępności szczepionek. W przypadku dużych pracodawców, a szczególnie takich, którzy mają kilka lokalizacji, można współpracować z kilkoma PWDL, ale w formularzu musi zostać zgłoszony jeden wiodący PWDL. Dzięki temu jeden pracodawca np. w centrali firmy będzie mógł koordynować akcje szczepień i w jej ramach zaszczepić pracowników świadczących pracę w oddziałach firmy.

Ważne

W sytuacji kiedy pracownik, który wyraził chęć szczepienia w zakładzie pracy będzie miał wcześniej termin zgodny z umówieniem się w procedurze szczepień powszechnych, to udaje się na to szczepienie i nie szczepi się w zakładzie pracy. Natomiast w sytuacji kiedy pracownik otrzyma termin na szczepienie powszechne później niż w zakładzie pracy, to otrzyma szczepionkę w zakładzie pracy i zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień.

Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:

 • pracowników zakładów pracy,
 • członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
 • osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
 • studentów, którzy ukończyli 18 rok życia (zgłasza szkoła wyższa),
 • członków rodzin w/w osób.

Katalog osób, które mogą wziąć udział w szczepieniu jest szerszy i nie ogranicza się tylko do pracowników zatrudnionych u pracodawcy ale dotyczy również członków rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób, dzięki temu nie tylko sam pracownik ale także jego najbliżsi będą mogli się zaszczepić w tej procedurze. Wytyczne nie wskazują kogo należy rozumieć jako członka rodziny w związku z tym można przez to rozumieć np. dzieci, współmałżonka albo rodziców pracownika.

Podstawowe informacje dotyczące szczepień w zakładzie pracy:

 • rodzaj szczepionki jest uzależniony od bieżącej dostępności;
 • miejsce szczepienia to zakład pracy albo wskazana placówka medyczna;
 • dodatkowe koszty związane ze szczepieniem pokrywa pracodawca; stawka rozliczeniowa z NFZ (61,24 zł za każde jedno wykonane szczepienie) otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów;
 • Rząd rekomenduje przeprowadzenie szczepień w sobotę, niedzielę albo poniedziałek.

Wbrew medialnym zapowiedziom, pracodawcy nie będą mieli wpływu na to, którą z czterech obecnie dostępnych szczepionek będą szczepieni pracownicy, będzie to uzależnione tylko od tego jakie w danym momencie będą dostępne szczepionki w magazynach. Do pracodawcy będzie należało znalezienie i przygotowanie miejsca, w którym będzie przeprowadzone takie szczepienie, może to być albo miejsce bezpośrednio w zakładzie pracy, albo miejsce w placówce medycznej np. przychodni. W przypadku miejsca na terenie zakładu pracy należy podkreślić, że musi ono zostać przygotowane tak, żeby w sposób bezpieczny przeprowadzić szczepienie. PWDL otrzyma od NFZ rozliczenie za każdego zaszczepionego, zgodnie z cennikiem, natomiast inne koszty które pracodawca będzie musiał pokryć w związku ze szczepieniami będą pokrywane przez pracodawcę np. dostosowanie pomieszczeń albo zapewnienie transportu pracownikom jeżeli szczepienie będzie się odbywało poza zakładem pracy.

Procedura zgłaszania i organizacji szczepień w zakładach pracy

Najważniejsze dla pracodawcy, żeby w ogóle móc rozpocząć aplikowanie do tego programu, to nawiązanie współpracy z podmiotem medycznym, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie samej akcji szczepień. Punkty szczepień można odnaleźć na stronie NFZ, według wojewódzkiego oddziału funduszu zdrowia. Począwszy od 4.5.2021 r. pracodawcy będą mogli wysyłać formularze zgłoszeń przez stronę RCB, w którym wskażą liczbę osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu – tylko liczba bez danych osobowych. Zgodnie z wytycznymi o terminie szczepienia decyduje kolejność zgłoszeń, co oznacza, że im wcześniej wyślemy formularz tym szybciej pracodawca będzie mógł przeprowadzić akcje szczepień. Jeżeli od zgłoszenia minie dłuższy czas, to PWDL może zweryfikować i poprosić pracodawcę o aktualizacje liczby osób do szczepień, ponieważ część z nich może się wcześniej zaszczepić w ramach szczepień powszechnych w punktach populacyjnych. W momencie kiedy PWDL zaakceptuje liczbę osób do szczepień, RARS dostarczy pod wskazany adres (pracodawcy albo placówki medycznej) odpowiednią liczbę szczepionek. PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.

Pracodawca odpowiada między innymi za:

 • nawiązanie współpracy z PWDL lub osobą uprawnioną, która przeprowadzi szczepienia;
 • zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń
  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (równoznaczne z gotowością do zaszczepienia zgłoszonych pracowników);
 • zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL);
 • pokrycie ew. dodatkowych kosztów, jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne), natomiast stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.

PWDL odpowiada między innymi za organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień, tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących, a także przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień oraz wszystkich innych czynności medycznych związanych z całym procesem szczepień w tym odpowiednie zadbanie o przechowywanie szczepionek. Ponadto odpowiada również za przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień każdej z uprawnionych i zgłoszonych przez pracodawcę osób, sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień każdej z osób, po zakończeniu akcji szczepień PWDL będzie miał obowiązek rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.

 

Ważne

Należy pamiętać, że w punktach szczepień organizowanych na terenie zakładu pracy muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z epidemią COVID-19, czyli zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu pomiędzy obsługą, która będzie przeprowadzała szczepienia a pracownikami, którzy będą szczepieni.