W dalszym ciągu trwają rządowe konsultacje z przedstawicielami przedsiębiorców celem wypracowania konkretnych procedur, w tym m.in. sposobu zgłaszania pracowników i zamawiania szczepionek do miejsc pracy. Chodzi o to, aby proces szczepień w firmach był jak najprostszy i powszechnie dostępny. Obie strony mają nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni zostaną ustalone procedury.

Ważne

Kwestie organizacyjne mają spoczywać na pracodawcach. Według wstępnych ustaleń, jeżeli przedsiębiorca zgłosi 500 osób gotowych do szczepienia, to do ustalenia pozostanie tylko termin i miejsce, gdzie będą dostarczone szczepionki dla firmy.

Wedle wstępnych ustaleń akcja szczepień dotyczyć ma wszystkich pracowników, bez podziału na ich roczniki, ma także objąć współpracowników firm oraz zatrudnionych legalnie cudzoziemców.

Rząd zakłada, że jeżeli producenci wywiążą się ze swoich deklaracji, co do ilości dostarczonych szczepionek do Polski, to w połowie maja realne jest rozpoczęcie szczepień w punktach pracy.

Źródło:

gov.pl