Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny a za ich wdrażanie odpowiada zespół składający się z przedstawicieli KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIS i CeZ. Dzięki zabiegom wicepremiera Jarosława Gowina udało się je dostosować do oczekiwań przedsiębiorców. – W zeszłym tygodniu wraz z Ministrem Michałem Dworczykiem odpowiedzialnym za szczepienia spotkaliśmy się z Radą Przedsiębiorczości. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w proces uzgodnień. Jestem przekonany, że dzięki temu spotkaniu program szczepień w zakładach pracy będzie mógł być przeprowadzony w sposób bardziej efektywny z korzyścią dla nas wszystkich – zaznacza Jarosław Gowin, wicepremier i szef resortu Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jak wziąć udział w programie szczepień w zakładach pracy?

Pracodawcy uczestniczący w programie:

● pojedynczy pracodawca,

● grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),

● samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,

● szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz będzie dostępny od 4 maja. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych. Co ważne, wysłanie zgłoszenia przez formularz oznacza gotowość do zaszczepienia wpisanych pracowników. Dlatego zgłoszenie przez formularz powinno zostać wysłane dopiero po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień (miejsce szczepień i sposób jego przygotowania).

Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień. O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju