W pierwszej kolejności szczepienia w zakładach pracy będą dotyczyły dużych podmiotów (zatrudniających powyżej 500 osób), ale w kolejnych tygodniach, w sytuacji kiedy będzie zainteresowanie, a także dostępne będą szczepionki w odpowiedniej ilości, to również mniejsze podmioty będą mogły zaszczepić swoich pracowników. Nie ma póki co terminów od kiedy pracodawcy będą mogli prowadzić takie szczepienia, ale można się spodziewać, że już w kwietniu pojawi się taka możliwość.

Odpowiedzialność za szczepienia w zakładzie pracy będzie spoczywała na pracodawcy

Zgodnie z zapowiedziami wszelkie obowiązki i odpowiedzialność związana z prowadzeniem akcji szczepień przeciwko COVID-19 dla osób zatrudnionych w miejscu pracy będzie spoczywała na pracodawcy. Do dziś procedura szczepień nie została uregulowana w drodze rozporządzenia, natomiast należy się spodziewać, że odpowiednie akty normatywne pojawią się w najbliższych dniach.

Obowiązki pracodawcy związane ze szczepieniami w miejscu pracy

Pracodawcy, którzy będą chcieli przeprowadzić akcje szczepień będą musieli w pierwszej kolejności zawrzeć umowę z firmą/osobami, które odpowiadać będą za szczepienie i przeprowadzą całą akcje (między innymi zorganizują personel medyczny, który będzie szczepił przeciwko pracowników), następnie obowiązkiem pracodawcy będzie przygotowanie miejsca, w którym akcja szczepień zostanie przeprowadzona, tak żeby cała procedura została zrealizowana w sposób bezpieczny dla osób, które będą szczepione.

Ważne

Zgodnie z zapowiedziami rządu w najbliższym czasie zmienią się zasady kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania szczepień w celu przyspieszenia procesu. Po odpowiednim przeszkoleniu szczepić będzie mógł lekarz, stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta i student ostatniego roku studiów medycznych.

W kolejnym kroku, kiedy miejsce zostanie przygotowane, to pracodawca będzie musiał zorganizować transport szczepionek przeciwko, a także warunki, w których szczepionka będzie przechowywana. Szczepionki należy zamówić poprzez Agencje Rezerw Strategicznych.

Trwają pracę nad regulacjami prawnymi

Należy podkreślić, że dopóki nie zostaną opublikowane przedmiotowe akty prawne, to pracodawcy powinni się wstrzymać z działaniami w zakresie szczepień; nie wiadomo bowiem jak ostatecznie będą brzmiały przepisy umożliwiające pracodawcom przeprowadzenie akcji szczepień i którzy pracodawcy będą się mogli ich podjąć. Nie wiadomo ponadto, czy pracodawca będzie mógł szczepić tylko swoich pracowników, czy również inne zainteresowane osoby, np. członków rodzin swoich pracowników, na szczegóły należy jeszcze poczekać.

Z ostatniej chwili…

Na konferencji prasowej z 8.4.2021 r. przedstawiciel rządu zapowiedział, że szczepienia w zakładach pracy powinny się rozpocząć na przełomie maja i czerwca. W najbliższych dniach powinniśmy poznać szczegóły planowanych zmian, ponieważ trwają już prace nad aktem prawnym regulującym to zagadnienie.