Od 1.1.2022 r. zaczął obowiązywać zmieniony w ramach Polskiego Ładu przepis art. 16a KKS. W konsekwencji wprowadzonej zmiany nie ma konieczności składania czynnego żalu w sytuacji wykrycia błędu, także w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT. O rozszerzenie art. 16a KKS o czyny związane z przesłaniem błędnej ewidencji VAT postulował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Warto przypomnieć, że od 1.10.2020 r. podatników VAT obowiązuje nowa elektroniczna struktura JPK (dotycząca składania deklaracji wraz z ewidencją). Nowy obowiązek podatkowy przewiduje elektroniczne składanie deklaracji VAT w jednym pliku, który obejmuje jednocześnie dwie  struktury – deklarację i ewidencję. Przy czym podatnik składając korektę deklaracji – jednocześnie, w ramach jednego zachowania, może złożyć korektę ewidencji. Jednak taka sytuacja, w której jednocześnie korygowana jest deklaracja i ewidencja nie jest objęta zakresem regulacji art. 16a KKS w dotychczasowym  brzmieniu.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Istniał więc brak spójności w zakresie skutków niekaralności deklaracji i ewidencji, wynikającej z art. 16a KKS. Dlatego wprowadzono zmianę art. 16a KKS, która dopuszcza również złożenie korekty części ewidencyjnej JPK bez konieczności złożenia czynnego żalu.  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16a § 1 KKS, od 1.1.2022 r.: „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony”.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź