W art. 111 ust. 8 oraz art. 145a ust. 17 VATU zawarta jest dla ministra finansów delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie ministra finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.), które przewiduje zwolnienia o charakterze czasowym (tj. do 31.12.2021 r.). Dlatego konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w tym zakresie.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W nowym rozporządzeniu zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie przedłużony na okres 2 lat (2022-2023) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji).

W zakresie zwolnień przedmiotowych w nowym rozporządzeniu zrezygnowano ze zwolnień wskazanych w poz. 40 załącznika do dotychczasowego rozporządzenia dotyczącego myjni automatycznych.

W nowym rozporządzeniu bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania zostały objęte  usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usługi (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Likwidacja powyższego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ma nastąpić ze skutkiem od 1 lipca 2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź