Spółka przekształcona będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków dokumentowanych fakturami wystawionymi po dniu przekształcenia. Koszty tego typu (bezpośrednio związane z przychodami) powinny być w całości przyporządkowane do przychodów spółki z o.o. (przekształcanej).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

PDOPrU nie zawiera szczegółowych uregulowań dotyczących kwestii rozliczania kosztów uzyskania przychodów przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową. Z tych względów należy stosować zasady ogólne, z uwzględnieniem sukcesji podatkowej wynikającej z przepisu art. 93a § 1 pkt 2 OrdPU.

Sukcesja na podstawie ww. przepisu oznacza, że podmiot będący sukcesorem wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których stroną był podmiot przejmowany. Zatem koszty spółki komandytowej stanowią koszty spółki z o.o. i o ile spełnione są warunki zaliczania kosztów/wydatków do kosztów uzyskania przychodu, to nie ma przeciwskazań, aby spółka z o.o. (przekształcona) zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu koszty/wydatki na podstawie faktur wystawionych na spółką przekształcaną – spółkę komandytową.

Taką możliwość potwierdzają również organy podatkowe (np. Dyrektor KIS w interpretacji z 12.5.2017 r.; 0111-KDIB1-2.4010.2.2017.2.KP, Legalis).

Jak rozumiem chodzi o rozliczenie kosztów bezpośrednich. Jeśli tak, to koszty te powinny być uwzględnione w okresie, w którym powstał przychód z nimi związany (art. 15 ust. 4 PDOPrU). W Państwa przypadku będzie to przychód osiągnięty jeszcze przed przekształceniem. W konsekwencji koszty tego typu (bezpośrednio związane z przychodami) powinny być w całości przyporządkowane do przychodów spółki z o.o. (przekształcanej). Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych (m.in. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30.12.2015 r.; IPTPB3/4511-166/15-7/KJ, Legalis).

Od ww. regulacji (art. 15 ust. 4b PDOPrU) istnieją pewne wyjątki (art. 15 ust. 4b-4c PDOPrU). Jednak rozumiem, że nie będą one miały w Państwa przypadku zastosowania.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź