Zmiany miałyby obejmować zawieszenie stosowania przepisów art. 24ca PDOPrU w okresie 1 roku, tj. od 1.1.2022 r. do 31.12.2022 r. Jako argumentację do podjęcia takich zmian ministerstwo finansów podaje ochronę polskich firm przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmiot.

Ponadto, planowane jest wprowadzenie zmian w konstrukcji samego podatku minimalnego. W szczególności dotyczy to podwyższenia do 2% wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania, m.in. poprzez wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego.

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 + wzory dokumentów – już w Systemie Legalis Sprawdź

Przewiduje się też wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – według wyboru podatnika:

1. podstawa opodatkowania to 4% przychodów (stawka podatku 10%), albo

2. podstawa opodatkowania to 2% przychodów + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne + ujawnienie WNiP (stawka podatku 10%).

Szerszy miałby też być katalog wyłączeń przychodów z podatku minimalnego. Podatek ten nie dotyczyłby: spółek komunalnych, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku ze świadczeniem usług ochrony zdrowia, podatników, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji.

Przyjęcie przez rząd projektu zmian w PDOPrU obejmujących zmiany w podatku minimalnym CIT planowane jest na III kwartał 2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź