Zgodnie z art. 45 ust. 3f PDOFizU oraz art. 27 ust. 1e PDOPrU, spółki nieruchomościowe i podatnicy są obowiązani przekazywać Szefowi KAS w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, albo do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, w przypadku gdy spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego – informacje dotyczące posiadania praw w spółce nieruchomościowej.

Te informacje spółki nieruchomościowe oraz podatnicy składają w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie ministerstwa finansów (art. 45 ust. 3h PDOFizU oraz art. 27 ust. 1h PDOPrU). Informacje te szef KAS udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Przepisy regulujące ww. kwestie weszły w życie 1.1.2022 r., jednak ze względu na brak narzędzi technicznych do przesyłania tych informacji w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w BIP, na stronie ministerstwa – nie ma możliwości przesłania tych informacji w ustawowym terminie.

W związku z tym Minister Finansów przedłużył terminy składania informacji, o których mowa w: art. 45 ust. 3f PDOFizU i art. 27 ust. 1e PDOPrU.  Do 30.9.2022 r. przedłużono terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy, albo obrotowy zakończył się w okresie od 31.12.2021 r. do 31.5.2022 r., a także przez podatników PIT i CIT, posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie ww. przepisów PDOFizU i PDOPrU są obowiązani przekazywać takie informacje.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź