Termin złożenia zeznania

W przypadku gdy podatnicy za rok podatkowy 2021 składają zeznanie: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czynią to w terminie od 15 lutego do 2 maja 2022 r.

Forma złożenia zeznania

Podatnik może złożyć zeznanie podatkowe w formie elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT. Jednak nadal nie rozliczą się przy jej pomocy podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i ze specjalnych działów produkcji rolnej. Podatnicy mogą też składać zeznania podatkowe w formie papierowej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Termin zwrotu nadpłaty

W przypadku rozliczenia rocznego PIT nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego (nie wcześniej niż 15 lutego). Natomiast termin zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy zależy od formy złożenia zeznania. Jeśli podatnik złożył zeznanie w formie elektronicznej, w tym przez usługę Twój e-PIT, to organ ma 45 dni na zwrot nadpłaty, licząc od następnego dnia po złożeniu zeznania. Natomiast, jeśli podatnik złożył zeznanie w formie papierowej to organ podatkowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty licząc od następnego dnia po złożeniu zeznania.

Forma złożenia zeznania podatkowego i termin zwrotu nadpłaty

 

Termin złożenia zeznania do US Rodzaj zeznania Forma złożenia zeznania Termin zwrotu nadpłaty podatku przez US Przykład
od 15 lutego do 2 maja 2022 r. PIT-36

PIT-36L

PIT-37

PIT-38

elektronicznie

usługa

Twój e-PIT

45 dni, licząc od następnego dnia po złożeniu zeznania Termin złożenia zeznania 2.5.2022 r.-

ostateczny termin zwrotu 16.6.2022 r.

papierowa 3 miesiące, licząc od następnego dnia po złożeniu zeznania Termin złożenia zeznania 2.5.2022 r.-

ostateczny termin zwrotu 3.8.2022 r.

od 15 lutego do 2 maja 2022 r. PIT-36

PIT-37

z Kartą Dużej Rodziny

elektronicznie

usługa

Twój e-PIT

30 dni, licząc od następnego dnia po złożeniu zeznania Termin złożenia zeznania 1.3.2022 r.-

ostateczny termin zwrotu 31.3.2022 r.

papierowa 3 miesiące, licząc od następnego dnia po złożeniu zeznania Termin złożenia zeznania 1.3.2022 r.-

ostateczny termin zwrotu 2.6.2022 r.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Korekta zeznania a termin zwrotu nadpłaty

W przypadku gdy podatnik sam zauważy błąd w złożonym zeznaniu podatkowym i złoży jego korektę, to jeśli nadpłata będzie wynikać również z korekty zeznania – wówczas organ podatkowy ma 2 miesiące, licząc od dnia następnego po dniu złożenia korekty, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące (zeznanie w formie papierowej) albo 45 dni (zeznanie w formie elektronicznej) licząc od dnia złożenia zeznania po raz pierwszy.

W przypadku gdy błąd w zeznaniu zostanie wykryty przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających zeznania rocznego, to zwrot wynikły z prowadzenia czynności sprawdzających następuje w okresie 3 miesięcy licząc od daty skorygowania zeznania. Jeżeli korekta odbywa się bez udziału podatnika, zgodnie z art. 274 § 1 pkt 1 OrdPU (urząd sam dokonuje stosownych poprawek do kwoty 5000 zł) – wówczas zwrot w termin 3 miesięcy liczony jest od daty, do której podatnik może dokonać sprzeciwu od przeprowadzonej przez organ zmiany w treści zeznania podatkowego (w takich przypadkach otrzymuje od organu uwierzytelnioną kopię skorygowanego automatycznie zeznania).