Brytyjskie dochody z wynagrodzenia i dywidend należy wykazać w zeznaniu PIT-36 i PIT-38.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Skoro brytyjskie dochody nie zostały wypłacone przez polskiego płatnika podatku dochodowego, to właściwym będzie użycie formularzy PIT-36(29) (dla wynagrodzeń) oraz PIT-38 (dla dywidend).

Jeśli chodzi o brytyjskie wynagrodzenia, to należy ująć je w PIT-36 (29) oraz wykazać w załączniku PIT/ZG(7).

Zakładam dalej, że umowa była wykonywana w Wielkiej Brytanii – wówczas ta praca mogła być bowiem opodatkowana w Wielkiej Brytanii i Polsce (art. 14 ust. 1 ZPOK Wlk. Brytania).

Podwójnego opodatkowania uniknie się przez metodę odliczenia proporcjonalnego (art. 22 ust. 2 ZPOK Wlk. Brytania i art. 27 ust. 9 PDOFizU). W PIT/ZG(9) zatem podatnik wykaże w polu 9 dochód z pracy w Wielkiej Brytanii a w polu 10 zapłacony tam podatek. Dochód z pracy doliczy jednocześnie do dochodów z pracy w PIT-36(29) w wierszu 1 części E.1, a przypadający na ten dochód podatek do odliczenia w polu 287 “Podatek zapłacony za granicą – zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy”.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Niestety od czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE składki zapłacone w tym kraju nie podlegają odliczeniu od dochodu ani podatku.

Wielka Brytania objęta jest ulgą abolicyjną, wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć 1360 zł (art. 27g ust. 1 PDOFizU). Wykazuje się je (zob. Objaśnienia podatkowe z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce, ww.podatki.gov.pl). Wykazuje się ją pośród odliczeń w załączniku PIT/O w polu 49 Ulga, o której mowa w art. 27g PDOFizU.

Nie ma przeszkód, by rozliczyć się wspólnie z małżonką, skoro małżonkowie mają polska rezydencję podatkową (art. 6 ust. 2 PDOFizU).

Jeśli natomiast chodzi o opodatkowanie dywidend, to podlegają one opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem u źródła (art. 30a ust. 1 pkt 4 PDOFizU). Skoro podatek ten nie został pobrany przez płatnika, to należy go wykazać w zeznaniu PIT-38(15) w polu 45 Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1–5 ustawy, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli dywidenda została opodatkowana w Wielkiej Brytanii to tamtejszy podatek można odliczyć od polskiego zgodnie z art. 30a ust. 9 VATU, trzeba wówczas brytyjski podatek wykazać w polu 46 PIT-38.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź