Już 24 i 25 października 2023 r. odbędzie się XXIV edycja organizowanej corocznie przez ELSA Poland Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej, która przyciąga nie tylko ekspertów ze świata podatków, ale także studentów zainteresowanych tak aktualną i zmienną tematyką. Koncept OKP sprowadza się do dwóch dni.

Pierwszy dzień to prelekcje eksperckie zwieńczone panelem dyskusyjnym, które odbędą się w murach Akademii Leona Koźmińskiego, patrona honorowego wydarzenia. Drugiego dnia organizowane są warsztaty dla uczestników w formie zdalnej na platformie zoom.

Obecnie wprowadzanych jest wiele zmian w zakresie podatków, które mają być odpowiedzią i rozwiązaniem na skutki katastrofy klimatycznej. Zmiany te wprowadzane są zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i na gruncie prawa unijnego, a tempo, z jakim działania te mają miejsce jest, naszym zdaniem, tematem podlegającym dyskusji. Co więcej, wspomniane zmiany, dotyczą nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale będą miały także wpływ na całe społeczeństwo. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, omawiając obecny stan prawny i faktyczny, należy poruszyć także kwestie zmian technologicznych, które zdają się być nieodłącznym już elementem rozważań prawnych.

Dlatego tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: Rewolucja podatkowa – rozwiązania na nadchodzące zmiany współczesnego świata”. Przewidziane są cztery panele eksperckie:

💡Rok w podatkach okiem przedsiębiorcy

💡Zielona reforma prawa podatkowego

💡Technologie w służbie podatkom

💡Panel Dyskusyjny: Czy sztuczna inteligencja zastąpi Doradcę Podatkowego i Urzędnika?

Dzięki współpracy z Partnerem Głównym OKP, Kancelarią Hogan Lovells, odbędzie się również dedykowany Side Event. Nad tematem prelekcji pt. “Shelf Company Directive” i wobec palącej kwestii wniosku dotyczącego dyrektywy mającej na celu zwalczanie wykorzystywania fikcyjnych podmiotów i struktur do celów podatkowych pochylą się prelegenci: mec. Andrzej Dębiec oraz mec. Dominika Górska. Wniosek ma formę zmian do dyrektywy Rady 2016/1164/UE – unijnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (ATAD) oraz dyrektywy Rady 2011/16 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC).

Udział w obu dniach jest bezpłatny! Zachęcamy do śledzenia oficjalnego wydarzenia na Facebook, gdzie publikowane są aktualności dotyczące poszczególnych paneli, przedstawiani prelegenci, a także dostępny link do zapisów:

XXIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa