Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. z 2021 r., poz. 2481 ze zm.) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 106r VATU, i określa m.in. rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień.

Od 1.9.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 29.8.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz.U. z 2023 r., poz. 1760), które wprowadziło zmiany przepisów rozporządzenia w zakresie nadawania uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przez podatników o bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej działalności. Celem rozwiązań jest ułatwienie w zakresie dostępu lub wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło możliwość nadawania zawężonych uprawnień w KSeF przy dużych strukturach podmiotów (posiadających np. kilka zakładów/oddziałów lub innych jednostek wewnętrznych).

Po wprowadzeniu zmian wystawianie lub dostęp do faktur w KSeF jest możliwe tylko do faktur np. danej jednostki takiego podmiotu, a nie do wszystkich faktur ustrukturyzowanych całej organizacji. Wprowadzenie tego rozwiązania w ocenie ministerstwa powinno przyczynić się do popularyzacji dobrowolnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź