1) Jeśli faktycznie wydatki te mają charakter reprezentacyjny, to nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów.

2) Ogólnie – zakupy usług i towarów, które są zużywane podczas spotkań z kontrahentami, bądź są przekazywane kontrahentom, dają prawo do odliczenia VAT. Nie macie jednak Państwo prawa do odliczenia VAT od zakupu usług gastronomicznych.

3) Towary i usługi zużywane podczas spotkań z kontrahentami nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu VAT. Natomiast przekazywane kontrahentom towary będą podlegać opodatkowaniu VAT.

4) Towary są przekazywane kontrahentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Nie są przekazywane podmiotom, który byłyby w tym zakresie konsumentami. W związku z tym nie ciąży na Was żaden obowiązek sprawozdawczy wobec kontrahentów, czy też wobec urzędu skarbowego, w związku z przekazaniem kontrahentom takich świadczeń. W szczególności nie musicie wystawiać informacji PIT-11, ani pobierać żadnego podatku. Nie musicie także w żaden sposób informować kontrahentów o obowiązku opodatkowania przekazanych towarów.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Możliwość zaliczenia wydatków na usługi gastronomiczne i alkohol do KUP

Piszecie Państwo, że ponosicie koszty zakupu usług gastronomicznych z alkoholem, samego alkoholu oraz prezentów, które teoretycznie stanowią koszty reprezentacji (spotkania z potencjalnymi lub obecnymi klientami, przekazywanie alkoholu i innych prezentów tymże kontrahentom).

Uważacie Państwo zatem, że te koszty stanowią koszty reprezentacji. Przepisy PDOPrU zastrzegają, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Jeśli zatem faktycznie wydatki te mają charakter reprezentacyjny, to nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów.

Aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 25.11.2013 r., DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów nie podlegają ponoszone przez przedsiębiorców wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Uważa się w związku z tym, że jeśli dane spotkanie w restauracji z kontrahentem można powiązać z jakimiś konkretnymi rozmowami biznesowymi, to wtedy można rozliczyć tego rodzaju wydatki w KUP.

Odliczenie VAT w związku z zakupem alkoholu oraz usług gastronomicznych

Dokonujecie Państwo wydatków na usługi i towary, które są zużywane podczas spotkań z kontrahentami, bądź są przekazywane kontrahentom.

Prowadzicie Państwo działalność opodatkowaną VAT (tak, zakładam). Zakupy na spotkania oraz przekazywane kontrahentom mają generalnie związek z prowadzoną działalnością. Mają służyć zwiększeniu sprzedaży opodatkowanej.

Ogólnie – zakupy te dają prawo do odliczenia VAT.

Zastrzec przy tym należy, że nie macie Państwo prawa do odliczenia VAT od zakupu usług gastronomicznych.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Opodatkowanie VAT przekazania kontrahentom towarów i usług

Towary i usługi zużywane podczas spotkań z kontrahentami nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu VAT.

Natomiast przekazywane kontrahentom towary będą podlegać opodatkowaniu VAT. Piszecie Państwo bowiem, że wartość towarów przekazywanych kontrahentom przekracza 100 zł.

W związku z tym nieodpłatne przekazanie tych towarów podlega opodatkowaniu VAT. Skoro bowiem przysługuje Wam prawo do odliczenia od zakupu tych towarów, to ich nieodpłatne przekazanie podlega opodatkowaniu. Nie mogą być one bowiem kwalifikowane jako prezenty małej wartości (ich wartość przekracza 100 zł).

Powinniście opodatkować ich przekazanie od ceny zakupu netto. W JPK_V7 należy wykazać ich przekazanie z kodem „WEW”.

Obowiązki sprawozdawcze w związku z przekazaniem towarów i usług kontrahentom

Towary są przekazywane kontrahentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Nie są przekazywane podmiotom, które byłyby w tym zakresie konsumentami.

Wartość tych świadczeń może stanowić dla tych kontrahentów przychód. Jest to jednak przychód z działalności gospodarczej. Nie stanowi on dla tych osób ani przychodów „z innych źródeł przychodu”, ani przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W związku z tym nie ciąży na Was żaden obowiązek sprawozdawczy wobec kontrahentów, czy też wobec urzędu skarbowego, w związku z przekazaniem kontrahentom takich świadczeń. W szczególności nie musicie wystawiać informacji PIT-11, ani pobierać żadnego podatku.

Nie musicie także w żaden sposób informować kontrahentów o obowiązku opodatkowania przekazanych towarów. Żaden przepis nie nakłada na Was takiego obowiązku.