Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

W 2022 r. zmianie uległ mechanizm rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w związku z tzw. Polskim Ładem. Po zmianach inaczej składkę zdrowotną opłacają przedsiębiorcy na ryczałcie, inaczej na podatku liniowym a inaczej przedsiębiorcy na karcie podatkowej.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na podatku liniowym

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z podatku liniowego (19%) opłacają składkę zdrowotną licząc od swojego dochodu (4,9%) nie może być ona jednak niższa niż 9% liczone od płacy minimalnej. Od 1.1.2024 r. w związku ze wzrostem płacy minimalnej, wysokość składki zdrowotnej nie może być niższa niż 381, 78 zł.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Składka zdrowotna dla ryczałtowców w 2024 roku

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu miesięczna składka zdrowotna wynosić będzie ryczałt kwotowy od 419,46 zł do 1258,39 zł miesięcznie w zależności od tego jaki roczny przychód będą mieli tacy przedsiębiorcy:

  • 9% składka zdrowotna liczona z 60% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 000 zł,
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów rocznych do 300 000 zł,
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 180% przeciętnego wynagrodzenia, jeśli przychody roczne są wyższe niż 300 000 zł.

Średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach za IV kwartał ubiegłego roku wyniosło 7767,85 zł. Dane GUS przełożą się na miesięczną składkę zdrowotną przedsiębiorców na ryczałcie w następujący sposób:

  • przedsiębiorcy o rocznych przychodach do 60 tys. zł zapłacą: 9% x 60% x 7767,85 = 419,46 zł miesięcznie,
  • przedsiębiorcy o rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł zapłacą: 9% x 100% x 7767,85 = 699,11 zł miesięcznie;
  • przedsiębiorcy o rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł zapłacą: 9% x 180% x 7767,85 = 1258,39 zł miesięcznie.

To oznacza wzrost w pierwszej kategorii o 43,30 zł, w drugiej kategorii o 72,18 zł, a w trzeciej kategorii o 129,91 zł miesięcznie w porównaniu do 2023 r. Należy pamiętać, że w tym przypadku istotny jest przychód w całym roku. W związku z tym, jeżeli przedsiębiorca będzie opłacał np. składkę zdrowotną w wysokości 699,11 zł (druga kategoria) a jego przychód w skali 2024 r. przekroczy 300 tys. zł, to będzie miał obowiązek dopłaty różnicy za każdy miesiąc.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Składka zdrowotna a karta podatkowa

Od 1.1.2022 r. nie jest już możliwe rozpoczęcie prowadzenia działalności na zasadzie karty podatkowej, natomiast wszystkie osoby, które posiadają kartę podatkową sprzed tego dnia nadal będą mogły ją kontynuować. Składka zdrowotna będzie w ich przypadku liczona jako 9% od minimalnego wynagrodzenia i w 2024 r. wynosić będzie 381 zł i 78 gr.