Dobrowolny ZUS

W kampanii wyborczej temat tzw. dobrowolnego ZUS albo tzw. wakacji od ZUS był jednym z postulatów do realizacji w kolejnych miesiącach. W ramach zapowiedzi pojawiały się pomysły od pełnej tzw. dobrowolności ZUS dla przedsiębiorców do tzw. wakacji od ZUS polegających na możliwości nieopłacania składek na ZUS przez jeden miesiąc w roku kalendarzowym. Na początku stycznia pojawiły się założenia do projektu ustawy, której celem będzie realizacja tego postulatu. W zaproponowanym kształcie miałyby zostać wprowadzone nawet trzy miesiące bez ZUS dla przedsiębiorców w roku kalendarzowym.

Jak wskazano w założeniach obciążenia publicznoprawne, w tym daniny publiczne, które spoczywają na przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, są jednym z kluczowych problemów na jakie wskazują polscy przedsiębiorcy. Stale rosnące obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne są wskazywane jako problem utrudniający prowadzenie własnego biznesu. Z uwagi na obciążenia przedsiębiorców w ostatnich latach ministerstwo wskazuje, że obserwuje rosnącą liczbę zawieszanych i zamykanych działalności gospodarczych. Rolą państwa jest prowadzenie dobrze wyważonej polityki gospodarczej, która z jednej strony będzie eliminowała albo też zmniejszała tego typu bariery, z drugiej zaś zapewniała bezpieczeństwo i stabilność finansów publicznych oraz uwzględniała względy sprawiedliwości społecznej.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Do trzech miesięcy wakacji od ZUS

Odpowiedzią Ministerstwa Rozwoju i Technologii na rosnące obciążenia publicznoprawne przedsiębiorców będzie instytucja tzw. wakacji składkowych. Przewiduje ona, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze do 3 miesięcy kalendarzowych w ciągu roku kalendarzowego. Po upływie okresu (lub okresów) niepodlegania ponowne objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi następować będzie automatycznie i nie będzie wymagało osobnego zgłoszenia.

Korzystanie z rozwiązania nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego – o ile składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe były opłacane przez minimalny, wskazany w przepisach okres 90 dni. Przewidziane w projekcie rozwiązanie będzie dobrowolne i skierowane do wszystkich przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego. Wprowadzona ulga polegająca na okresowym obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do odciążenia finansowego przedsiębiorców. Rozwiązanie ma na celu ograniczenie skali zawieszania i zamykania działalności gospodarczych.

Ważne
Nie są znane na ten moment szczegóły rozwiązania ani warunki uprawniające do skorzystania z wakacji od ZUS ani treść projektu ustawy. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2024 r.
Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź