Podatnicy, którzy rozliczają się według stawki 19% PIT, mogą część zapłaconej składki zdrowotnej:

  • odjąć od dochodu (na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 PDOFizU) lub
  • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 PDOFizU).

Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku obowiązuje limit roczny, który jest waloryzowany w drodze obwieszczenia Ministra Finansów. Zgodnie z obwieszczeniem z 19.12.2022 r.  w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w 2024 r. limit wzrośnie o 1400 zł. Na podstawie art. 30c ust. 2c PDOFizU ogłoszono, że wysokość́ kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym na podstawie ustawy z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561), zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 58 PDOFizU lub odliczanej od dochodu na podstawie art. 30c ust. 2 pkt 2 PDOFizU, w 2024 r. nie może przekroczyć 11 600 zł.

Składka zdrowotna na skali podatkowej

Warto przypomnieć, że przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali (zasady ogólnie PIT – 12% w pierwszym progu i 32% PIT w drugim progu) nie mogą w ogóle odjąć nawet części składki zdrowotnej. Co oznacza, że są różne kategorie podatników w związku z nowym i obowiązującym od 2022 r. mechanizmem składki zdrowotnej. W przypadku tych podatników składka zdrowotna niezmiennie wynosić będzie 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (w 2024 r. nie mniej niż 381,78 zł). W przypadku zasad ogólnych nadal nie będzie można odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wysokość składki zdrowotnej od 1.1.2024 r. na „liniowce”

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na „liniowce” zapłacą oni składkę zdrowotną na poziomie 4,9% swojego dochodu, jednak nie mniej niż 381 zł 78 gr miesięcznie (9% liczone od płacy minimalnej).

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają inny model składki zdrowotnej. W ich przypadku miesięczna składka zdrowotna wynosić będzie ryczałt kwotowy od około 400 zł do około 1200 zł miesięcznie w zależności od tego jaki roczny przychód będą miały tacy przedsiębiorcy – są one wyliczone od przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r., które GUS opublikuje w kolejnych tygodniach:

  • 9% składka zdrowotna liczona z 60% przeciętnego wynagrodzenia (około 400 zł) przy przychodach rocznych do 60 000 zł,
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 100% przeciętnego wynagrodzenia (około 670 zł) dla przychodów rocznych do 300 000 zł,
  • 9% składka zdrowotna liczona ze 180% przeciętnego wynagrodzenia (około 1200 zł), jeśli przychody roczne są wyższe niż 300 000 zł.

Składka zdrowotna a karta podatkowa

Ostatnia grupa przedsiębiorców, to osoby prowadzące działalność i rozliczające się na zasadzie karty podatkowej. Warto podkreślić, że od 1.1.2022 r. nie można już rozpoczynać prowadzenia działalności na tej zasadzie, natomiast wszystkie osoby, które mają kartę podatkową nadal mogą ją kontynuować. Składka zdrowotna będzie w ich przypadku liczona jako 9% od minimalnego wynagrodzenia i od stycznia 2024 r. wynosi 381 zł 78 gr.