Z przedstawionych przez ministerstwo informacji wynika, że wśród propozycji zmian istnieje istotna kwestia dotycząca zawieszenia biegu terminu przedawnia zobowiązań podatkowych. Planuje się, że wszczęcie postępowania skarbowego nie będzie zawieszać biegu przedawnienia. Wówczas nie będzie już możliwości wykorzystywania zawieszenia biegu terminu przedawnienia instrumentalnie w celu nie przedawnia postępowania podatkowego i wszczynania postępowań karnych skarbowych.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Ponadto, planuje się inne pozytywne dla podatników rozwiązania:

1) zniesienie obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie nadpłaty wynikającej ze skorygowanej deklaracji;

2) wprowadzenie uproszczonego postępowania skarbowego dla spraw, w których zobowiązanie podatkowe we wniosku podatnika nie budzi wątpliwości (takie postępowanie ma być wszczynane na wniosek podatnika i trwać maksymalnie 14 dni);

3) ma zostać podniesiony limit podatku, który może zostać opłacony za podatnika przez inną osobę, z 1000 zł do 5000 zł.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Nie wszystkie rozwiązania będą korzystne dla podatników. W projekcie mowa jest o:

1) możliwości zablokowania przez organy skarbowe nie tylko firmowego rachunku bankowego, ale też oszczędnościowego rachunku przedsiębiorcy (blokada ma potrwać dłużej- 96 godzin, obecnie są to 72 godziny);

2) możliwości żądania przez organy podatkowego od banku wstrzymania przelewu budzącego podejrzenia;

3) braku możliwości odzyskania nadpłaty w przypadku stosowania wyższej stawki podatku, jeśli organ wykaże, że podatnik nie poniósł z tego tytułu uszczerbku;

4) zaostrzenie przepisów o odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej;

5) zwiększeniu kar porządkowych.

Więcej informacji na temat planowanych zmian będzie dostępnych po opublikowaniu projektu nowelizacji.