Projekt ustawy w stosunku do poprzedniego projektu zawiera m. in. następujące zmiany:

1) zmiana tytułu ustawy (poprzednio: ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa),

2) zastąpienie terminu „zgłaszający naruszenia prawa” terminem „sygnalista”,

3) rozszerzenie katalogu przedmiotowego możliwych naruszeń określonego w art. 3 Projektu ustawy o wolności i prawa człowieka i obywatela, korupcję, handel ludźmi, prawo pracy (art. 3 Projektu ustawy),

4) wprowadzenie możliwości przyjmowania przez podmioty prawne, Rzecznika Praw Obywatelskich i organy publiczne zgłoszeń anonimowych (art. 7 Projektu ustawy),

5) ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla sygnalisty, wobec którego dopuszczono się działań odwetowych (art. 14 Projektu ustawy),

6) doprecyzowanie sposobu wyliczenia stanu załogi od którego zależy obowiązek ustanowienia w podmiocie prawnym wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń (art. 23 Projektu ustawy),

7) rozszerzenie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o pomoc sygnalistom (art. 61 Projektu ustawy),

8) wydłużenie vacatio legis z 1 miesiąca do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów rozdziału 4, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (art. 64 Projektu ustawy).

Prawdopodobnie będzie to już wersja, którą przyjmie Komitet Stały Rady Ministrów.