W obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 4.12.2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2023 r., poz. 1342) wskazano kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 (tzw. limit 30-krotności ZUS). Na tej podstawie kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 wynosi 234 720 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 7824 zł.

Zatem w 2024 roku limit 30-krotności wynosi 234 720 zł i jest wyższy w porównaniu 2023 roku (w 2023 r. wynosił 208 050 zł). Po przekroczeniu limitu 234 720 zł w 2024 r. nie pobiera się składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Natomiast kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 7824 zł i ma wpływ na wysokość składek ZUS, bowiem 60 % tej kwoty stanowi podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji w płaceniu składek.

Zatem 2024 roku wysokość składek za miesiące styczeń – grudzień 2024 r. na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i niekorzystających z preferencji, liczone od podstawy 4694,40 zł (7824 zł x 60%) wynoszą:

  • 916,35 zł (tj. 19,52%) – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 375,55 zł (tj. 8%) – na ubezpieczenia rentowe,
  • 78,40 zł (tj. 1,67%) – wypadkowe
  • 115,01 zł /tj. 2,45%) – na ubezpieczenie chorobowe,
  • 115,01 zł ( tj. 2,45%)- Fundusz Pracy/Solidarnościowy

W konsekwencji w 2024 r. składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców wynoszą 1600,32 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i bez składki zdrowotnej). To więcej o 181,52 zł niż obowiązujące składki w 2023 r.