Dnia 21.2.2024 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 Sędziów podjął uchwałę (III UZP 8/23):

Orzecznictwo

Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2023 r., poz. 1230).

Uchwała ta podważa stanowisko ZUS, uznającego wspólnika dominującego (posiadającego 99% udziałów w sp. z o.o.) jako jedynego wspólnika sp. z o.o. podlegającego ubezpieczeniom społecznym. Drugi wspólnik, posiadający 1% udział traktowany był jako wspólnik iluzoryczny.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź