Od 1.1.2022 r. będą obowiązywać zmiany w zakresie systemu zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE), polegające na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów oraz wprowadzeniu dla sprzedawców dokonujących dostaw towarów podróżnym obowiązku stosowania kas rejestrujących online.

W rezultacie podatnicy dokonujący dostaw towarów w systemie TAX FREE podróżnym mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii jedynie do 31.12.2021 r.

Z  1.1.2022 r. podatnicy ci zobowiązani będą prowadzić ewidencję sprzedaży na kasach rejestrujących online. Zatem podatnicy muszą dokonać wymiany tych kas fiskalnych na kasy online, przy zastosowaniu których prowadzona będzie ewidencja  sprzedaży w zakresie dostawy towarów w systemie zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE).

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź