Ustawa z 13.1.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza czasową obniżki stawek VAT na niektóre towary. W związku z tym obniżono stawki VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do wysokości 0% dla:

1) towarów spożywczych wymienionych w poz. 1 – 18 zał. nr 10 do VATU,

2) środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z 10.7.2007 r. o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych,

3) nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 zał. nr 3 do VATU,

4) ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 zał. nr 3 do VATU,

5) gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jednak stawki obniżonej do ww. towarów nie stosuje się do importu towarów, o których mowa w art. 138i ust. 1 VATU, a więc importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 150 euro.

Ponadto, wprowadzono stawkę VAT w wysokości 5% (obniżoną z 23%) dla: energii elektrycznej i energii cieplnej.

Natomiast, dla paliw obniżono VAT z 23%  do 8%, dotyczy to dokładnie:

1) benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

2) olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN,

4) przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

W ustawie nowelizującej w okresie od 1.2.2022 r. do 31.7.2022 r. zobowiązano sprzedawców dokonujący sprzedaży towarów objętych obniżonymi stawkami VAT do zamieszczenia przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów, informacji o obniżonej wysokości VAT w powyższym okresie. Analogicznie sprzedawca dokonujący sprzedaży gazu ziemnego oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, jest zobowiązany do przekazywania nabywcy towarów informacji o obniżonej wysokości  VAT.