W związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem na przywóz sprzętu ochronnego i medycznego KE wydała 22 grudnia 2021 r. decyzję (UE) 2021/2313 (data publikacji 28 grudnia br.), która umożliwia dalsze stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT przywozu m.in. do Polski towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19. Decyzja została skierowana do 23 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Nowa decyzja „zastępuje” decyzję Komisji (UE) 2020/491, której moc obowiązująca była trzykrotnie przedłużana, ostatnio do 31 grudnia 2021 r., o czym informowaliśmy w komunikacie: KE przedłużyła zwolnienia z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

Możliwość stosowania zwolnienia przywozu z cła i VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 została wysłużona do 30 czerwca 2022 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów